Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

ДЕПАРТМАН ЗА РАЧУНАРСКЕ НАУКЕОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

   РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

    РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ

    ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И МАШИНСКО УЧЕЊЕ


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

    РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ