Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија

 

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.

 

Опис

 

Природно-математички факултет Универзитета у Нишу је кадровски, просторно и технички потпуно спреман за извођење докторских студија. Показатељи успеха у обављању научно-истраживачког рада на Факултету су:

-  велики број одбрањених дисертација, магистарских теза и специјалистичких

   радова;

-    веома велики број радова у домаћим и међународним часописима,

   публикован од стране наставника и сарадника Факултета;

-      учешће наставника и сарадника Факултета на бројним домаћим и  

         међународним пројектима.  

 

 

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација

Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету

Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачкие и уметничкоистраживачке пројекате

Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској години

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује

Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората

 

 

 

Евиденција: Програм научноистраживачког рада-Прилог П.1,

Решење о акредитацији научноистраживачке организације-Прилог П.2.