Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

 

Опис

 

Циљ студијског програма Физика је оспособљавање студената за примену научно-стручних знања и вештина потребних за рад у областима наставе, теоријске, примењене, експерименталне физике и информатике.

Циљ овог студијског програма је:

       стицање знања за наставак виших нивоа образовања;

       практична лабораторијска обука са свим елементима креативног рада студената;

       флексибилан модел основних академских студија према потребама студената (одабирањем изборних предмета);

       постизање образовне мобилности студената;

       усклађеност са поставкама болоњског процеса образовања;

       оспособљеност за самостално налажење и коришћења извора информација;

       развијање свести о даљем професионалном усавршавању;

       оспособљеност за коришћење лабораторијске опреме и учила.

 

 

Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1