Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

 

Опис

 

Сврха студијског програма Физика-информатика је да омогући студенту да ради на развоју својих способности и интересовања кроз модернизован образовни систем заснован на достигнућима мултидисциплинарног и синергијског интелектуалног рада, са елементима моделирања и истраживања. Стицањем знања и развијањем вештина из области физике студент стиче тражене друштвене компетенције у оквиру свог радног процеса. Додатно образовање и стицање вештина везаних за област информатике и примене рачунара у физици омогућава много шире примене и компетенције студената.

 

Вештине и знања студенти стичу кроз реализацију студијског програма у двогодишњем трајању (четири семестра), уз савремени наставни процес применом:

мултимедијалне, аудио-визуелне, интерактивне теоријске и практичне наставе, уз лабораторијске и рачунске вежбе, моделирање и симулацију процеса од интереса у физици и срдоним научним областима. Реализација овог студијског програма на ПМФ у Нишу омогућује стицање способности и вештина везаних за успешно бављење истраживањима у базичним наукама, научним, развојним и другим лабораторијама у институтима и привреди, као и у основним и средњим школама у складу са универзитетским образовањем у Европи.

Студијски програм за физику-информатику образује студенте да пре свега:                                                    -раде у развојним научним институцијама и лабораторијама.

-раде у свим институцијама које имају потребу за моделовањем процеса у медицини, банкарском и другом услужном сектору, одржавању мањих рачунарских система у лабораторијама и сличним радним јединицама.

- раде у основним и средњим школама у складу са одередбама Министарства просвете.

-да стекну дипломе и квалификације у складу са европским стандардима.

-да стекну опште академско образовање да могу да наставе усавршавање.

 

 

 

Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1