Стандард 7: Упис студената

 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

 

Опис

 

На прву годину дипломских академских студија Физика-информатика Факултет ће уписивати 12 студената (0,5 нормативних група за предавања, 1 нормативна група за вежбе и 1,2 нормaтивне групе за друге облике наставе). Кандидати за упис студија морају имати завршене основне академске студије из области физике, или неког сродног студијског програма.

Универзитет (или Факултет) расписује конкурс за упис дипломских академских студија. Право уписа имају све особе које су завршиле основне академске студије из области физике, са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова. Ранг листа се формира на основу просечне оцене студената на основним академским студијама.

Упис прве године дипломских академских студија почеће 2010. године.

 

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години

 

 

Евиденција: Конкурс за упис студената-Прилог 7.1,

http://www.ni.ac.yu/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=2

 

Решење о именовању комисије за пријем студената-Прилог 7.2,

 

Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)-Прилог 7.3 ( ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)