Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

 

 

Сврха овог студијског програма је оспособљавање студената за рад у образовно-наставном процесу наставе географије у основним школама. Студијски програм је тако конципиран да студентима пружа и опште и ускостручно образовање и у потпуности их оспособљава за рад у школама. Уз то, програм је примерен новим трендовима у развоју географске мисли, постављен на принципима нове географије, сагледава и утиче на решавање савремених проблема данашњег света и наше земље у њему (глобализација, урбанизација, водопривреда, заштита животне средине итд). Сматрамо да ће наши студенти, по завршетку студија, бити корисни овом друштву и да ће својим знањем и стручношћу унапредити географију и проширити географске хоризонте будућим нараштајима.

 

Свршени студенти основних академских студија, такође, стичу и потребна знања и вештине за наставак школовања на дипломским академским студијама географије, туризма и других географских дисциплина на сродним факултетима у земљи и нностранству.

 

Евиденција :

Прилог 2.1 - Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

www.pmf.ni.ac.yu