Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

 

 

Овако замишљен студијски програм има вишеструке циљеве:

 

-                      Примарни циљ овог студијског програма је постизање одређеног нивоа знања и стручности студената како би се што способније укључили у наставно-образовни процес у основним школама;

-                      Такође, циљ овог студијског програма је и развој креативних способности студената, њихово осамостаљење у раду и овладавање специфичним вештинама потребним у њиховој будућој професионалној каријери;

-                      Циљ студијског програма је и развијање љубави према географији коју ће студенти преносити својим будућим ученицима;

-                      Развој и осавремењивање географске мисли и географије као науке, као и свих географских дисциплина;

-                      Развијање љубави према природи и друштву, толеранцији и узајамном односу природе и човека, односно друштва.

-                      Коришћење и правилну примену литературе

 

Евиденција :

Прилог 3.1 - Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

www.pmf.ni.ac.yu