Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената  на ОСНОВНИМ академским студијама  на студијском програму (смер дипломирани географ)

 

ПРВА ГОДИНА

ДРУГА ГОДИНА

ТРЕЋА ГОДИНА

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ПЕТА ГОДИНА

укупно

Уписани

60

0

0

0

0

60

Одустали

0

0

0

0

0

0

Остварили 60 ЕСПБ

15

 

 

 

 

 

Остварили 37-59 ЕСПБ

35

 

 

 

 

 

Просечна оцена

7.47

 

 

 

 

 

Остварили мање од 37 ЕСПБ

10

 

 

 

 

 

Унети податке само за студијски програм који се акредитује, и за школску годину која предходи школској години у којој се програм акредитује.

Унети коментар ако студијски програм који се акредитује није у моменту акредитације реализован по свим годинама студија.

 

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на ОСНОВНИМ академским студијама на студијском програму (смер дипломирани географ-туризмолог)

 

ПРВА ГОДИНА

ДРУГА ГОДИНА

ТРЕЋА ГОДИНА

ЧЕТВРТА ГОДИНА

ПЕТА ГОДИНА

укупно

Уписани

74

0

0

0

0

74

Одустали

1

0

0

0

0

0

Остварили 60 ЕСПБ

23

 

 

 

 

 

Остварили 37-59 ЕСПБ

50

 

 

 

 

 

Просечна оцена

7.40

 

 

 

 

 

Остварили мање од 37 ЕСПБ

1

 

 

 

 

 

Унети податке само за студијски програм који се акредитује, и за школску годину која предходи школској години у којој се програм акредитује.

Унети коментар ако студијски програм који се акредитује није у моменту акредитације реализован по свим годинама студија.