Посебан стандард : Компетентност високошколске установе за реализацију докторских студија

 

Високошколска установа доказује своју спремност за извођење докторских студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки рад.

 

Опис (највише 100 речи)

На Одсеку за хемију Природно-математичког факултет у Нишу реализује се 6 пројеката фундаменталних истраживања, 2 технолошког развоја и 2 међународна пројекта; 4 наставника хемије су руководиоци пројеката, од укупно 21 наставника Одсека за хемију ПМФ-а у Нишу, 19 наставника је ангажовано на докторским студијама и сви су истраживачи на пројектима Министарства. Наставу Факултет остварује активном сарадњом са већим бројем универзитета у Европи и свету.

У предходној години, објављено је 17 радова из категорија Р51 и Р52.

У предходних 10 година из области хемије на ПМФ-у одбрањена је 21 докторска дисертација, а 2007. одбрањене су 4 дисертације. У овом периоду, одбрањено је и 36 магистарских теза у којима су ментори били наставници, стално запослени на ПМФ-у.

 

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и објављених  публикација

Табела П.2. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету

Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

Табела П.4. Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачкие и уметничкоистраживачке пројекате

Табела П.5. Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној школској години

Табела П.6. Листа установа у земљи и свету са којима високошколска установа сарађује

Табела П.7. Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради доктората

 

 

 

Евиденција: Програм научноистраживачког рада-Прилог П.1, Решење о акредитацији научноистраживачке организације-Прилог П.2.