Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

 

Име кандидата

Име ментора

Назив дисертације

Публиковани резултати

Игњатовић М. Јелена

(рачунарскe наукe)

Ћирић Д. Мирослав

Фази релације, аутомати и језици

M. Ćirić, J. Ignjatović, S. Bogdanović, Fuzzy equivalence relations and their equivalence classes, Fuzzy Sets and Systems 158 (2007), 1295-1313.

R51a

 

 

 

J. Ignjatović, M. Ćirić, S. Bogdanović, Determinization of fuzzy automata with membership values in complete residuated lattices, Information Sciences 178 (2008), 164–180.

R51a

 

 

 

M. Ćirić, J. Ignjatović, S. Bogdanović, Uniform fuzzy relations and fuzzy functions, Fuzzy Sets and Systems (2008), doi: 10.1016/j.fss.2008.07.006.

R51a

 

 

 

J. Ignjatović, M. Ćirić, S. Bogdanović, Fuzzy homomorphisms of algebras, Fuzzy Sets and Systems (2008), to appear.

R51a

 

 

 

J. Ignjatović, M. Ćirić, S. Bogdanović, T. Petković, Myhill-Nerode type theory for fuzzy languages and automata, Fuzzy Sets and Systems (to appear)

R51a

Петковић Д. Марко

(рачунарскe наукe)

Предраг С. Станимировић

Симболичко израчунавање Ханкелових детерминанти и генералисаних инверза матрица

M.B. Tasić, P.S. Stanimirović, M.D. Petković, Symbolic computation of weighted Moore-Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation 189 (2007) 615-640.

R51b

 

 

 

P.S. Stanimirović, M.D. Petković, Computation of generalized inverses of polynomial matrices by interpolation, Applied Mathematics and Computation 172/1 (2006), 508-523.

R51b

 

 

 

M.D. Petković, P.S. Stanimirović, M.B. Tasić, Effective partitioning method for computing weighted Moore-Penrose inverse, Computers & Mathematics with Applications 55/8 (2008), 1720-1734.

R51b

 

 

 

M.D. Petković, P.S. Stanimirović, Interpolation algorithm for computing Drazin inverse of polynomial matrices, Linear Algebra and its Applications 422 (2007), 526-539.

R51b

 

 

 

P.M. Rajković, M.D. Petković, P. Barry,The Hankel Transform of the Sum of Consecutive Generalized Catalan Numbers, Integral Transforms and Special Functions 18/4 (2007), 285-296.

R52

 

 

 

M.D. Petković, P.S. Stanimirović, Interpolation algorithm of Leverrier-Faddev type for polynomial matrices, Numerical Algorithms 42 (2006), 345-361.

R52

 

 

 

M.D. Petković, P.S. Stanimirović, Symbolic computation of the Moore-Penrose inverse using partitioning method, International Journal of Computer Mathematics 82 (2005), 355-367.

R52

 

 

 

M.D. Petković, P.S. Stanimirović, Partitioning method for two-variable rational and polynomial matrices, Mathematica Balkanica 19 (2005), 185-194.

R61

Милошевић С. Марко

(рачунарскe наукe)

Стевановић П. Драган

Примена спектралних метода за налажење јако регуларних графова

D. Stevanović, I. Stanković, M. Milošević, More on the Relation between Energy and Laplacian Energy of Graphs, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 61(2009), pp. 395 – 401

R51a

 

 

 

D. Stevanović, M. Milošević, A spectral proof of the uniqueness of a strongly regular graph with parameters (81, 20, 1, 6), European Journal of Combinatorics, doi: 10.1016/j.ejc.2008.07.021

R51a

 

 

 

M. Milošević, An example of using star complements in classifying strongly regular graphs, Filomat (Niš), to appear.

R61


 

Маринковић Д. Слађана

(математичке наукe)

Рајковић Предраг

Примене базичних хипергеометријских функција у теорији ортогоналности и  нумеричкој математици

 

P.M. Rajković, S.D. Marinković, M.S. Stanković:  On q-orthogonal polynomials over a collection of complex origin intervals related to little q-Jacobi polynomials, The Ramanujan Journal, 12 No. 2 (2006), 245-255.

R52

 

 

 

S.D. Marinković, P.M. Rajković: q-Analogues of Laguerre polynomials over a collection of complex origin intervals, Integral Transforms and Special Functions, 16 No. 2 (2005), 159-169.

R52

 

 

 

P.M. Rajković , S.D. Marinković, M.S. Stanković:  On q-Newton-Kantorovich method for solving systems of equations, Applied Mathematics and Computation, 168 (2005), 1432-1448.

R51b

 

 

 

P.M. Rajković, M.S. Stanković, S.D. Marinković: Mean value theorems in q-calculus, Matematički vesnik  54 (2002), 171-178.

R61

 

 

 

P.M. Rajković, M.S. Stanković, S.D. Marinković: On q-iterative methods for equation solving, Novi Sad Journal of Mathematics,  33 No 2 (2003), 127-137.

R61

 

 

 

P.M. Rajković, M.S. Stanković, S.D. Marinković:  A method for numerical evaluating of inverse Z-transform, Facta Universitatis, Ser. Mechanics, Automatic Control and Robotics, 4 No. 16 (2004), 133-139.

R61

 

 

 

M.S. Stanković, P.M. Rajković, S.D. Marinković: Inequalities which include q-integrals, Bull. Cl. Sci. Math. Nat. Sci. Math., CXXXIII, No. 31 (2006),137-146.

 

R61

 

 

 

M.S. Stanković, P.M. Rajković, S.D. Marinković:  Solving equations by q-iterative methods and q-Sendov conjecture, Constructive theory of functions, Varna 2002., (B. Bojanov, Ed.), Darba, Sofia, 2003, 412-418.

R54

 

 

 

P.M. Rajković, M.S. Stanković, S.D. Marinković: The zeros of polynomials orthogonal with respect to q-integral on several intervals in the complex plain, The Fifth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization, Varna 2003.,(I.M. Mladenov, A.C. Hirsshfeld ed.), 178-188.

R54

 

 

 

P.M. Rajković , S.D. Marinković, M.S. Stanković:  Finding the zeros of the functions treated by q-calculus, The Sixth International Conference on Geometry, Integrability and Quantization,  Varna 2004., Bulgaria (I.M. Mladenov, A.C. Hirsshfeld ed.),  284-296.

R54

 

 

 

P.M. Rajković, M.S. Stanković, S.D. Marinković: Inverse Z-transform and its numerical computing, Computational Intelligence and Information Technologies (Proceedings of Fourth Workshop), Niš and Dortmund, 2003., 9-12.

R54

Стевановић Р. Небојша 

(математичке наукe)

Протић В. Петар

Групоиди на којима важи Абел-Грасманов закон

P. V. Protić, N. Stevanović , Some relations on Abel-Grassmann's 3-bands, PU. M. A., Budapest-Siena, Vol. 14 (2003) No. 1.

 

R61

 

 

 

N. Stevanović, P. V. Protić, Abel-Grassmann's band,  Quasigroups and Related Systems, No. 11 (2004), pp. 95-101,  Kisinjev.

 

R61


 

 

 

N. Stevanović,  P. V. Protić, Composition of Abel-Grassmann's 3-bands, Novi Sad, Journal of Mathematics, Volume 34, number 2 (2004), 175-183,

 

R61

 

 

 

N. Stevanović,  P. V. Protić, Structure of  weakly externaly commutative semigroups , Algebra Colloquium, 13:3 (2006) 441-446

 

R52

 

 

 

P. V. Protić, N. Stevanović, Abel-Grassmann's bands and 3-bands, Proceedings of 4th International Pure Mathematics Conference, Islamabad, Pakistan, 1-4 Septembar 2003, 89-103 (plenarno predavanje stampano u celini).

 

R54

Ђоловић               З. Ивана 

(математичке наукe)

Малковски Еберхард

Карактеризација  класа  матричних  трансформација  и  компактних  линеарних  оператора  код  матричних   домена  и  примене

Djolovic (Stanojevic), The measure of noncompactness of the amtirx transformations on the spaces c^p(\Lambda) and c^p_\infty(\Lambda) (1<p<\infty), Met. Vesnik, 57 (2005), 65-78

R61

 

 

 

I. Djolovic, Two ways of compactness, Filomat 17 (2001), 15-21.

R61

 

 

 

I. Djolovic, Compact operators on the spaces a_0^r\Delat and a_c^r\Delta, J. Math. Anal. Appl. 318 (2006), 658-666

R51а

 

 

 

I. Djolovic, On the space of bounded Euler difference sequences and some classes of compact operators, Appl. Math. Comput. 182 (2006), 1803-1811

R51b

Илић Б. Дејан 

(математичке наукe)

Ракочевић Р. Владимир

Фиксне тачке за пресликавања на конусним метричким просторима и просторима са омега–дистанцом

D. ilic, S. Jankovic, Lp approximation of solutions of stochastic integrodifferential equations, Publ. Elektrotehn. Fak. Ser. Mat. 12 (2001), 52-60.

R61

 

 

 

D. Ilic, V. Rakocevic, Common fixed points for maps on cone metric space, J. Math. Anal. Appl., 341 (2008), 876-882.

R51a

 

 

 

D. Ilic, V. Rakocevic, Common fixed points for maps on metric space with omega-distance, Appl. Math. Comput. (2008)

R51

 

 

 

S. Jankovic, D. Ilic,  An analytic approximation of solutions of stochastic differential equations, Computers & Math. Appl. 47 (2004), 903-912

R52

 

 

 

S. Jankovic, D. Ilic,  An analytic method for solving stoschastic integrodiffeetnial equations, J. Math. Anal. Appl. 320 (2006), 230-245

R51a

Павловић С. Владимир

(математичке наукe)

Кочинац Д. Љубиша

Неколико селекционих особина простора функција

V. Pavlović, A selective version of the property of Reznichenko in function spaces, Acta Mathematica Hungarica 113 (1-2) (2006), 101-117.

R52

 

 

 

V. Pavlović, A note on some closure type properties in function spaces, Journal of the Korean Mathematical Society 43 (3) (2006), 677-690.

R52

 

 

 

B. A. Pansera, V. Pavlović, Open covers and function spaces, Matematicki Vesnik 58 (1-2) (2006), 57-70.

R61

 

 

 

V. Pavlović, Selectively strictly A function spaces, Note di Matematica 27 (2007), u štampi.

R61

Радуловић С. Нико

(хемијске наукe)

Стојановић С. Гордана

Нови азафилони, стероиди и терфенили из гљива  Creosphaeria sassafras

 

 

 

 

 

 

 

Анђелковић Д. Татјана  

(хемијске наукe)

Перовић М. Јелица

Утицај  кисеоничних  функционалних група хуминских киселина на  њихове  киселинско-базне  и  комплексирајуће  особине

 

 

 

 

 

 

 

Миловановић П.  Весна

(хемијске наукe)

Стојановић С. Гордана

Секундарни метаболити биљних врста рода Equisetum

 

 

 

 

 

 

 

Сунарић М. Славица

(хемијске наукe)

Митић С. Снежана

Одређивање аминогликзидних и тетрациклинских антибиотика на основу њихове деградације водоник-пероксидом у присуству  Cu (II)

 

 

 

 

 

 

 

Ристић Р. Новица

(хемијске наукe)

Палић М. Радосав

Хемијско, микробиолошко и антиоксидативно испитивање секундарних метаболита одабраних биљних врста рода  Stachys  Lindley

 

 

 

 

 

 

 

Константиновић С.  Сандра

(хемијске наукe)

Радовановић Ц. Блага

Синтеза, структура  и антимикробна активност координационих једињења изатин-Schiff-ових база

 

 

 

 

 

 

 

*Категоризација публикације према класификацији реорног Министарства за науку а у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље