Табела 9.4 Листа ментора у протекле три школске године

 

Р.Б.

 

Презиме, средње слово, име

Звање

Назив установе у којој је запослен са пуним радним временом

1.

 

Ћирић Д. Мирослав

РП

 

2.

 

Станимировић С. Предраг

РП

 

3.

 

Стевановић П. Драган

РП

 

4.

 

Богдановић М. Стојан

РП

Економски факултет, Ниш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У листу унети све менторе, који су одлуком надлежног органа одређени да буду ментори за израду докторских теза у установи која акредитује студијски програм

Звања: редовни професор-РП, ванредни професор:ВП, доцент-Д, научни сарадник-НС, виши научни сарадник ВНС, Саветник С ,

Назив установе у којој је запослен са пуним радним временом: навести само ако је ментор запослен у другој установи,