UNIV

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

PMF_logo_alone

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

 

ИНФОРМАТИКА

(РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ)

 

КЊИГА НАСТАВНИКА

 

 

 

 

 

 

 

Ниш, новембар 2008.


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Ћирић Д. Мирослав

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2000

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарске науке

Докторат

1991

Математички факултет, Београд

Математичке науке

Диплома

1988

Филозофски факултет, Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Фази скупови и системи

ПМФ, Ниш

 

2.

Формални језици, аутомати и израчунљивост

ПМФ, Ниш

 

3.

Информационе технологије у настави

 

Учитељски факултет, Врање

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

M. Ćirić, T. Petković i S. Bogdanović, Jezici i automati, Prosveta, Niš, 2000, IV+379 с.

R13

2.

J. Ignjatović, M. Ćirić  and S. Bogdanović, Determinization of fuzzy automata with member-ship values in complete residuated lattices, Information Sciences 178 (2008), 164–180.

R51a

3.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Fuzzy equivalence relations and their equivalence classes, Fuzzy Sets and Systems 158 (2007) 1295–1313.

R51a

4.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Uniform fuzzy relations and fuzzy functions, Fuzzy Sets and Systems (2008) doi: 10.1016/j.fss.2008.07.006.

R51a

5.

J. Ignjatović, M. Ćirić and S. Bogdanović, Fuzzy homomorphisms of algebras, Fuzzy Sets and Systems (2008) to appear.

R51a

6.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Unary algebras, semigroups and congruences on free semigroups, Theoretical Computer Science 324 (2004), 87-105.

R51b

7.

S. Bogdanović, M. Ćirić, P. Stanimirović and T. Petković, Linear equations and regularity conditions on semigroups, Semigroup Forum 69 (2004), 63-74.

R51b

8.

S. Bogdanović, M. Ćirić, T. Petković, B. Imreh and M. Steinby, Traps, cores, extensions and subdirect decompositions of unary algebras, Fundamenta Informaticae 34 (1999), 51-60.

R51b

9.

M. Ćirić, A. Stamenković, J. Ignjatović and T. Petković, Factorization of fuzzy automata, in: E. Csuhaj-Varjú and Z. Ésik (Eds.): FCT 2007, Lecture Notes in Computer Science 4639 (2007), 213–225.

R52

10.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Minimal forbidden subwords, Information Processing Letters 92 (2004), 211-218.

R52

11.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Characteristic semigroups of directable automata, M. Ito (ed.) et al., Developments in language theory, DLT 2002, Kyoto, Japan, 2002, Lecture Notes in Computer Science 2450 (2003), 417-427.

R52

12.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, On correspondences between unary algebras, automata, semigroups and congruences, Algebra Colloquium 13 (3) (2006), 495-506.

R52

13.

S. Bogdanović, M. Ćirić, B. Imreh, T. Petković and M. Steinby, On local properties of unary algebras, Algebra Colloquium 10:4 (2003), 461-478.

R52

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

251, 130 без аутоцитата (непотпуни подаци)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

53

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни     2

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Био је ментор 4 докторске дисертације, 7 магистарских теза; објавио је 2 монографије, 5 уџбеника и преко 120 научних радова, већи део у иностранству, имао преко 130 саопштења на научним конференцијама у земљи и иностранству.

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Предраг С. Станимировић

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2003

Природно математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

1996

Филозофски факултет, Ниш

Рачунарске науке (информатика)

Диплома

1983

Филозофски факултет, Ниш

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Симболичка и алгебарска израчунавања

ПМФ, Ниш

 

2.

Израчунавања уопштених инверза

ПМФ, Ниш

 

4.

Управљање истраживачким пројектима

 

Технолошки факултет, Лесковац

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

Stanimirović, P.S., Stojković, N.V. and Kovačević - Vujčić, V., Stabilization of Mehrotra’s primal-dual algorithm and its implementation, European Journal of Operational Research 165 (2005), 598-605.

R51a

2.

Stojković, N. and Stanimirović, P.S., Two direct methods in linear programming, European Journal of Operational Research 131 (2001), 417-439.

R51a

3.

Stanimirović, P.S., Limit representations of generalized inverses and related methods, Applied Mathematics and Computation 103 (1999), 51-68.

R52

4.

Stanimirović, P.S. and Djordjević, D.S., Full-rank and determinantal representation of the Drazin inverse, Linear Algebra and its Applications 311 (2000), 31-51.

R51b

5.

 Stanimirović, P.S. and Tasić, M., A problem in computation of pseudoinverses, Applied Mathematics and Computation 135 (2003), 443-469.

R52

6.

Stanimirović, P.S., A finite algorithm for generalized inverses of polynomial and rational matrices, Applied Mathematics and Computation 144 (2003), 199-214.

R52

7.

Stanimirović, P.S. and Tasić, M., Partitioning method for rational and polynomial matrices, Applied Mathematics and Computation 155 (2004), 137-163.

R52

8.

Petković, M.D. and Stanimirović, P.S., Computing generalized inverse of polynomial matrices by interpolation, Applied Mathematics and Computation 172 (2006), 508-523.

R52

9.

Petković, M.D. and Stanimirović, P.S., Interpolation algorithm for computing Drazin inverse of polynomial matrices,  Linear Algebra and its Applications 422 (2007), 526--539

R51b

10.

M. B. Tasić, P. S. Stanimirović,  M. D. Petković, Symbolic computation of weighted Moore-Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation 189 (2007), 615-640.

R51b

11.

M. D. Petković, P. S. Stanimirović, M. Tasić, Effective partitioning method for computing weighted Moore-Penrose inverse, Computers and Mathematics with Applications (2007), doi:10.1016/j.camwa.2007.07.014.

R51b

12.

P. S. Stanimirović, I. P. Stanimirović, Implementation of polynomial multi-objective optimization in MATHEMATICA, Structural and Multidisciplinary Optimization (2007), doi: 10.1007/s00158-007-0180-9.

R51a

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

40

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

30

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Драган П. Стевановић

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Природно-математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

2000.

Природно-математички факултет, Ниш

Математика

Диплома

1996.

Филозофски факултет, Ниш

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Алгебарска комбинаторика

ПМФ, Ниш

 

2.

Алгебарска теорија графова

ПМФ, Ниш

 

3.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

D. Stevanović, When is NEPS of graphs connected?, Linear Algebra Appl. 301 (1999), 137-144

R52

2.

D. Stevanović, When can the components of NEPS be almost cospectral?, Linear Algebra Appl. 311 (2000), 35-44

R52

3.

D. Stevanović, Hosoya polynomial of composite graphs, Discrete Math. 235 (2001), 237-244

R52

4.

D. Stevanović, On the components of NEPS of connected bipartite graphs, Linear Algebra Appl. 356 (2002), 67-78

R52

5.

D. Stevanović, Bounding the largest eigenvalue of trees in terms of the largest vertex degree, Linear Algebra Appl. 360 (2003), 35-42

R51b

6.

A. Dress, D. Stevanović, Hoffman-type identities, Appl. Math. Letters 16 (2003), 297-302

R52

7.

J. Koolen, V. Moulton, D. Stevanović, The structure of spherical graphs, Eur. J. Comb. 25 (2004), 299-310

R51b

8.

D. Stevanović, The largest eigenvalue of nonregular graphs, J. Combin. Theory, Ser. B 91 (2004), 143-146

R51a

9.

D. Stevanović, Energy and NEPS of graphs, Linear Multilinear Algebra 53 (2005), 67-74

R51b

10.

V. Brankov, P. Hansen, D. Stevanović, Automated upper bounds on the largest Laplacian eigenvalue, Linear Algebra Appl. 414 (2006), 407-424

R51b

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

28

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

17 SCI + 10 SCIE

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни    

Усавршавања

Истраживачке посете универзитетима у Билефелду (Немачка), Бриселу (Белгија), Монтреалу (Канада), Рио де Жанеиру (Бразил), Rutgers (САД), Тилбургу (Холандија)

Други подаци које сматрате релевантним

Предавања по позиву на радној конференцији (workshop) из теорије графова и матрица у Пало Алто, Калифорнија и на радној конференцији из примена теорије графова у биоинформатици у Шангају, Кина

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Тодоровић T. Бранимир

Звање

Доцент

Ужа научна област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно-математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

2005

Електротехнички факултет, Београд

Информатика

Диплома

1991

Електронски факултат, Ниш

Рачунарство и информатика

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Машинско учење

ПМФ, Ниш

 

2.

Интелигентна обрада текста (Text Mining)

ПМФ, Ниш

 

3.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

Trajković, S., Stanković, M., Todorović, B., “Estimation of FAO Blaney-Cridle b Factor by RBF Networks”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, Jul/Aug., vol. 126, No. 4, pp 268-271, 2000, ISSN 0733-9437/00/0004-0268-0270

R51a

2.

Trajković, S., Todorović, B., and Stanković, M., “Forecasting of Reference Evapotranspirationn by Artificial Neural Networks”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 129(6), 454-457, 2003. ISSN 0733-9437/2003/6-454-457

R51a

3.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga, C., “Extended Kalman Filter trained Recurrent Radial Basis Function Network in Nonlinear System Identification,” Lecture Notes In Computer Science,  pp 819-824, August 2002, ISBN:3-540-44074-7

R52

4.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga C., “On-line Adaptation of Radial Basis Function Networks using the Extended Kalman Filter, in Machine Intelligence: Quo Vadis?, Sinčák, P., Vaščák, J. and Hirota eds, Advances in Fuzzy Systems-Applications and Theory -Vol. 21, World Scientific, pp 73-92, 2004, ISBN 981-238-751-X

R22

5.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga C., “Extended Kalman Filter Based Adaptation of Time-varying Recurrent Radial Basis Function Networks Structure”, in Machine Intelligence: Quo Vadis?, Sinčák, P., Vaščák, J. and Hirota eds., Advances in Fuzzy Systems-Applications and Theory -Vol. 21, World Scientific, pp 115-124, 2004, ISBN 981-238-751-X

R22

6.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga C., “Nonlinear Bayesian Estimatin of Recurrent Neural Networks”, in Proc. of IEEE 4th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications ISDA 2004, Budapest, Hungary, August 26-28, pp. 855-860, 2004, ISBN 963-7154-30-2

R54

7.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga, C.: “On-line Learning in Recurrent Neural Networks using Nonlinear Kalman Filters,” in Proc. of ISSPIT 2003, Darmstadt, Germany, December 2003, ISBN 0-7803-8293-5

R54

8.

Todorović-Zarkula, S., Todorović B., Stanković, M., Pavlović, M., “Extended kalman filter in blind separation of nonstationary signals”, Proceedings of EUSIPCO-2004, 12th European Signal Processing Conference, September 6-10, 2004,Vienna, Austria, ISBN 3-200-00165-8

R54

9.

Todorović-Zarkula, S., Todorović, B., Stanković, M., Moraga, C., “Convolutive Blind Separation of Nonstationary Signals Using the Extended Kalman Filter, in Proc. of International Conference on Signal Processing ‘2003, September 24-26, 2003, Canakkale, Turkiye, ISSN 1304-2386, Vol. 1, No. 2, pp. 203-206

R54

10.

Trajković, S., Todorović, B., and Stanković, M., “Estimating maximum discharge in the irrigation system. Part I: The ANN-based module of estimating reference evapotranspiration”, 4th International workshop on Research on Irrigation and Drainage, p. 133-140, Macedonian national ICID committee on irrigation and drainage, Skopje, Macedonia, March 24, 2004

R54

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

 

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     2

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним:

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Милан Б. Тасић

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Природно математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

2003

Природно математички факултет, Ниш

Рачунарске науке (информатика)

Диплома

1995

Филозофски факултет, Ниш

Рачунарске науке (информатика)

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Објектно-оријентисана анализа и дизајн

ПМФ, Ниш

 

2.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

M. B. Tasić, P. S. Stanimirović,  M. D. Petković, Symbolic computation of weighted Moore-Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation 189 (2007), 615-640.

R51b

2.

M. Tasić, P. S. Stanimirović, Symbolic and recursive computation of different types of generalized inverses, Applied Mathematics and Computation (2007), doi: 0.1016/j.amc.2007.09.056

R51b

3.

M. D. Petković, P. S. Stanimirović, M. Tasić, Effective partitioning method for computing weighted Moore-Penrose inverse, Computers and Mathematics with Applications (2007),
doi:10.1016/j.camwa.2007.07.014.

R51b

4.

P. S. Stanimirović, M. Tasić, Computing generalized inverses using LU factorization of matrix product, International Journal of Computer Mathematics (2007), doi:10.1080/00207160701582077

R52

5.

P. S. Stanimirović, M. Tasić, Partitioning method for rational and polynomial matrices, Applied Mathematics and Computation 155 (1) (2004), 137–163

R51b

6.

P. S. Stanimirović, M. Tasić, A problem in computation of pseudoinverses, Applied Mathematics and Computation 135 (2-3) (2003), 443–469

R51b

7.

P. S. Stanimirović, M. Tasić, A modification of Gradient method of convex programming and its implementation, J. Appl. Math. & Computing  16 (1-2), (2004) 91–104

R61

8.

P. S. Stanimirović, M. Tasić, Computing determinal representation of generalized inverses, Korean J. Comput & Appl. Math. 9 (2) (2002, 349–359.

R61

9.

P. S. Stanimirović, M. Tasić,  P. Krtolica, N. P. Karampetakis,  Generalized inversion by interpolation, Filomat 21:1 (2007), 67–86

R61

10.

M. Tasić, P. Stanimirović, I. Stanimirović, M. Petković, N. Stojković, Some useful MATHEMATICA teaching examples, Facta Univ. Ser.: Elec. Energ. 18 (2) (2005), 329-344

R61

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

7

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

6

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 

 


 

Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Игњатовић М. Jeлена

Звање

Доцент

Ужа научна област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарске науке

Докторат

2007

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарске науке

Диплома

1997

Филозофски факултет, Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Природна израчунавања (Natural computing)

ПМФ, Ниш

 

2.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

M. Ćirić, S. Bogdanović and J. Kovačević, Direct sum decomposition of quasi- ordered sets and their applications, Filomat (Niš) 12:1 (1998), 65-82.

R61

2.

J. Kovačević, M. Ćirić, T. Petković and S. Bogdanović, Decompositions of automata and reversible states, Publ. Math. Debrecen 60 (2002), No.3-4, 587-602.

R52

3.

M. Ćirić, A. Stamenković, J. Ignjatović and T. Petković, Factorization of fuzzy automata, in: E. Csuhaj-Varjú and Z. Ésik (Eds.): FCT 2007, Lecture Notes in Computer Science 4639 (2007), 213–225.

R52

4.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Fuzzy equivalence relations and their equivalence classes, Fuzzy Sets and Systems 158 (2007) 1295–1313.

R51a

5.

J. Ignjatović, M. Ćirić  and S. Bogdanović, Determinization of fuzzy automata with membership values in complete residuated lattices, Information Sciences 178 (2008), 164–180.

R51a

6.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Uniform fuzzy relations and fuzzy functions, Fuzzy Sets and Systems (2008), doi: 10.1016/j.fss.2008.07.006.

R51a

7.

J. Ignjatović, M. Ćirić and S. Bogdanović, Fuzzy homomorphisms of algebras, Fuzzy Sets and Systems (2008), to appear.

R51a

8.

J. Ignjatović, M. Ćirić, S. Bogdanović and T. Petković, Myhill-Nerode type theory for fuzzy languages and automata, Fuzzy Sets and Systems (to appear)

R51a

9.

J. Ignjatović and M. Ćirić, Formal power series and regular operations on fuzzy and crisp languages, Information Sciences (to appear)

R51a

10.

M. Ćirić, A. Stamenković, J. Ignjatović and T. Petković, Fuzzy relation equations and reduction of fuzzy automata, Journal of Computer and System Sciences (to appear)

R51a

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

11 (непотпуни подаци)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

9

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни     1

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Освојила је награду за други најбољи рад саопштен на међународној научној конференцији студената докторских студија у области рачунарских наука - Conference of PhD Students in Computer Science, Сегедин, Мађарска, 2000 (у конкуренцији од преко 100 саопштених радова).

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Поповић Ч. Биљана

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2003

Природно-математички факултет, Ниш

Математика

Докторат

1990

Математички факултет, Београд

Математичке науке

Диплома

1976

Филозофски факултет, Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Одабрана поглавља из статистике

ПМФ, Ниш

 

2.

Математичка статистика

ПМФ, Ниш

 

3.

Временски низови са случајним коефицијентима

ПМФ, Ниш

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

B. Popović (1998), The likelihood functions of some autoregressive time series, Integral Transforms and Special Functions, Vol. 6, No. 1-4, 289-294

Р52

2.

B. Popović, M. Ristić (1999), Maximum likelihood estimation for the FAREX(1) model, FILOMAT, 13, 149-155

Р61

3.

B. Popović, M. Ristić (2000), GAREX(2) models: existence and possibilities, Mathematica Balkanica 1-2, 145-160

Р61

4.

M. Ristić, B. Popović (2000), A new uniform AR(1) time series model (NUAR(1)), Publications de L’Institut Mathematique, tome 68 (82), 145-152

Р61

5.

M. Ristić, B. Popović (2000), Parameter estimation for uniform autoregressive processes, Novi Sad Journal of Mathematics, Vol.30, No.1, 89-95

Р61

6.

M. Ristić, B. Popović (2001), Estimation in uniform minification processes and their transformations, Matematički vesnik, 53, 29-35

Р61

7.

B. Popović, M. Ristić (2001), Matrix representation of BUAR(1), FILOMAT, 15, 233-238

Р61

8.

M. Ristić, B. Popović (2001), Estimating of parameters: NUAR(1) process, Publications de L'Instiitute Mathematique, tome 70(84), 63-68

Р61

9.

M. Ristić, B. Popović (2002), The uniform autoregressive process of the second order (UAR(2)), Statistics and Probability Letters, Vol.57(2), 113-119

Р52

10.

M. Ristić, B. Popović (2003), A bivariate uniform autoregressive process of the first order (BUAR(1)), Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol.55, No.4, 797-802

Р52

11.

M. Ristić, B. Popović (2004), Parameter estimation for uniform maximum process, Novi Sad Journal of Mathematics, Vol.34, No.1, 47-51

Р61

12.

B. Popović, V. Stojanović (2005), Split-ARCH, PLISKA Studia Mathematica Bulgarica, Vol.17,  201-220

Р61

13.

B. Popović, M. Ristić (2006), Consitent estimating in UAR models, Facta Universitatis, Ser. Math. Inf. 21, 57-63

Р61

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

5

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни    1

Усавршавања

2

Други подаци које сматрате релевантним

 

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Николић Р. Мирослав

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Теоријска физика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно-математички факултет

Теоријска физика

Докторат

1990

Филозофски факултет Ниш

Теоријска физика

Диплома

1975

Филозофски факултет Ниш

Теоријска физика

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Виши курс квантне механике

ПМФ, Ниш

 

2.

Електрон-атомски сударни процеси

 

 

3

Поглавља историје и филозофије физике

 

 

 

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

1. Tančić A. R., Amusia M. Ya., Cherepkov N. A., Nikolić  M., MOMENTUM TRANSFER CROSS SECTION OF POSITRONS ELASTICALLY SCATTERED ON HELIUM  Physics Letters A,  140,  503, (1989.)

Р

2.

Tančić A.R. Nikolić M.R.,ANGULAR DISTRIBUTION PHOTOELECTRONS FROM Ba-  Facta Universitatis: Physics, Chemistry and Technology, 1, 41,  (1994.)

 

3.

Tančić A.R., Nikolić M.R. and Amusia M. Ya., DIPOLE DYNAMIC POLARIZABILITY OF Zn: AN RPAE CALCULATION  Facta Universitatis: Physics, Chemistry and Technology  1, 47,  (1994.)

 

4.

Tančić A.R., Nikolić M.R. and Ivanov V. K., MANY-ELECTRON CORRELATION IN NEGATIVE-ION PHOTODETACHMENT  Facta Universitatis: Physics, Chemistry and Technology,1, 109, (1995.)

 

5.

Tančić A.R., Nikolić M.R., OPTICAL POTENTIAL APPROACH TO THE SLOW POSITRON SCATTERING FROM He ATOM  Facta Universitatis:Physics, Chemistry and Technology  Vol 2, N. 4 p183 (2002)

 

6.

A.R.Tančić and M. Nikolić DINAMIC RESPONSE OF SOME ATOMS: MANY-BODY CALCULATIONS Facta Universitatis:Series Physics, Chemistry and Technology, Vol. 3. N. 2, p129 (2005)

 

7.

M. Nikolić and A.R.Tančić ELASTIC SCATTERING OF LOW ENERGY POSITRON BY ATOM Facta Universitatis:Series Physics, Chemistry and Technology, Vol. 3. N. 2, p141 (2005)

 

8.

M.Nikolić and A.R. Tančić THE PREDICTION OF IONIZATION PROBABILITY OF RIDBERG’S STATES BPU-5 Fifth General Conference of the Balkan Physucs Union, p281, Vrnjačka Banja, (2003)

 

9.

M. Nikolić and A.R.Tančić  IONIZATION OF RYDBERG STATES ON Na AND K BY ELECTRICAL FIELD Contr. papers  Symp. Phys. of Ion. Gas. Soko Banja , 76(2002)

 

10.

Nikolić  M.R and Tančić A. R., IONIZATION OF RYDBERG'S STATES OF ATOMS BY ELECTRICAL FIELD  Proccedings Supplement of the BPL, 8, 145, Veliko Turnovo, Bulgaria (2000.)

 

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

 

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни

Усавршавања

 

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Татјана Љ. Митровић

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Биотехнологија (Биолошке науке)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно-математички факултет, Ниш

Биотехнологија

Докторат

2002

Биолошки факултет, Београд

Биолошке науке

Диплома

1992

Природно-математички факултет, Београд

Биолошке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Одабрана поглавља молекуларне биологије

ПМФ, Ниш

 

2.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

Митровић Т., (2007). Практикум из биохемија за студенте Биологије. Научна књига. Београд

 

2.

Митровић Т. (2003). Селективни амфотропни ретровирусни вектори за генску терапију тумора. Стручна књига. Београд

R13

3.

Boucquey, A., Vilhardt, F., Mitrović, T., Franco, D., Weber, A.,  and Horellou, P. (2005). Retroviral display of urokinase binding domain fused to amphotropic envelope protein. Biochemical and Biophysical Research Communications 331: 1485-1493.

R51b

4.

PavlovićS., Mitrović, T., Nikčević, G., Lazić, D., Glišin, V., and Popović, Z. (1999). The rat βbminy  - globin promoter: nuclear protein factors and erythroid specific induction of transcription. Cellular and Molecular Life Sciences 56: 871-881.

R51a

5.

Savković, S., Pavlović, S., Mitrović, T., Joksimović, M., Marjanović, J., Glišin, V., and Popović, Z. (1996). Molecular evidence for increased hematopoietic proliferation in spleen of the b/b laboratory rat. Experientia 52: 807-811.

R52

6.

Pavlović, S., Mitrović, T., Karan-Djurašković, T., and Nikčević, G. (2005). Characterization of transcription factor binding to –120 GATA motif of rat βbminy  - globin promoter. Acta Veterinaria 55: 347-356.

R52

7.

Pavlović, S., Kovačević-Grujić, N., and Mitrović, T. (2003). Identification and characterisation of rat β-DRE binding factors involved in erythroid-specific induction of transcription Acta Veterinaria 53: 67-76.

R52

8.

Pavlović, S., Mitrović, T., Nikčević, G., and Popović, Z. (1996). Nuclear extract from REL cells contains GATA-1 transcription factor. Acta Veterinaria 46: 173-184.

R52

9.

Pavlović, S., Mitrović, T., Zarić, J., and Popović, Z. (1996). Gajenje permanentnih sisarskih ćelija u kulturi. Jugoslovenska medicinska biohemija 15: 107-111.

R62

10.

Mitrović, T., Radulović,  S. (2005). Gene Therapy of Cancer. J. BUON 10: 167-173.

R62

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

14 (6 цитата + 8 аутоцитата)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3 рада са SCI листе + 4 рада са SCIЕ листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     2

Међународни     2

Усавршавања

1. 2000 – 2001. Генска терапија солидних тумора (карцинома) (Institut d’hématologie, Hôpital Saint-Louis ŕ Paris, Université PARIS VII – Denis Diderot, FraNce).

2. 2001. Генска терапија глиобластома и хепатоцелуларног карцинома (Hôpital Antoine-Béclčre ŕ Clamart, Institut Paris-Sud Cytokines, Université PARIS-SUD XI).

3. 2001. Апоптоза феталних и адултних ћелија јетре  (Hôpital Antoine-Béclčre ŕ Clamart, Institut Paris-Sud Cytokines, Université PARIS-SUD XI).

4. 2005. HIV-1 гени и хумани астроцити у генској терапији глиобластома (Faculté de Médecine Paris Sud ŕ Le Kremlin Bicętre, Institut Fédératif de Recherche Bicętre, Université PARIS-SUD XI).

Други подаци које сматрате релевантним

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Богдановић М. Стојан

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математичке науке, рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1989

Економски факултет, Ниш

Математичке науке

Докторат

1980

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Диплома

1968

Природно-математички факултет, Београд

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Методологија научно-истраживачког рада

ПМФ, Ниш

 

2.

Математичке методе у економији

 

Економски факултет, Ниш

3.

Методика наставе алгебре

 

Учитељски факултет, Врање

4.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

M. Ćirić, T. Petković i S. Bogdanović, Jezici i automati, Prosveta, Niš, 2000, IV+379 с.

R13

2.

J. Ignjatović, M. Ćirić  and S. Bogdanović, Determinization of fuzzy automata with member-ship values in complete residuated lattices, Information Sciences 178 (2008), 164–180.

R51a

3.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Fuzzy equivalence relations and their equivalence classes, Fuzzy Sets and Systems 158 (2007) 1295–1313.

R51a

4.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Uniform fuzzy relations and fuzzy functions, Fuzzy Sets and Systems (2008) doi: 10.1016/j.fss.2008.07.006.

R51a

5.

J. Ignjatović, M. Ćirić and S. Bogdanović, Fuzzy homomorphisms of algebras, Fuzzy Sets and Systems (2008) to appear.

R51a

6.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Unary algebras, semigroups and congruences on free semigroups, Theoretical Computer Science 324 (2004), 87-105.

R51b

7.

S. Bogdanović, M. Ćirić, P. Stanimirović and T. Petković, Linear equations and regularity conditions on semigroups, Semigroup Forum 69 (2004), 63-74.

R51b

8.

S. Bogdanović, M. Ćirić, T. Petković, B. Imreh and M. Steinby, Traps, cores, extensions and subdirect decompositions of unary algebras, Fundamenta Informaticae 34 (1999), 51-60.

R51b

9.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Minimal forbidden subwords, Information Processing Letters 92 (2004), 211-218.

R52

10.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Characteristic semigroups of directable automata, M. Ito (ed.) et al., Developments in language theory, DLT 2002, Kyoto, Japan, 2002, Lecture Notes in Computer Science 2450 (2003), 417-427.

R52

11.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, On correspondences between unary algebras, automata, semigroups and congruences, Algebra Colloquium 13 (3) (2006), 495-506.

R52

12.

S. Bogdanović, M. Ćirić, B. Imreh, T. Petković and M. Steinby, On local properties of unary algebras, Algebra Colloquium 10:4 (2003), 461-478.

R52

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

272 (непотпуни подаци)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

58

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Редовни члан Српске академије образовања; стажист Украинске академије за технолошке науке; оснивач Нишке школе за Теорију полугрупа и аутомата; био је ментор 6 докторских дисертација, 9 магистарских теза и 3 специјалистичка рада; учествовао је на преко 100 научних конференција у земљи и иностранству; објавио је 4 монографије, 5 уџбеника и преко 200 научних радова, већи део у иностранству; објавио је 6 збирки поезије

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Поповић Љ. Жарко

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Математичке науке

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Економски факултет, Ниш

Математичке науке

Докторат

2001

Природно-математички факултет, Ниш

Математичке науке

Диплома

1995

Филозофски факултет, Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Теорија полугрупа и полупрстена

ПМФ, Ниш

 

2.

Математичке методе у економији

 

Економски факултет, Ниш

3.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

S. Bogdanović, M. Ćirić and Ž. Popović, Semilattice decompositions of semigroups revisited, Semigroup Forum  61 (2000), 263-276.

R51b

2.

M. Ćirić, Ž. Popović and S. Bogdanović, Effective subdirect decompositions of regular semigroups, Semigroup Forum  (2008), doi: 10.1007/s00233-008-9114-0 .

R51б

3.

M. Ćirić, S. Bogdanović and Ž. Popović, On nil-extensions of rectangular groups, Algebra Colloquium 6:2 (1999), 205-213.

R52

4.

Ž. Popović, S. Bogdanović, T. Petković and M. Ćirić,  Trapped automata, Publ. Math. Debrecen 60 (2002), No. 3-4, 661-677

R52

5.

Ž. Popović, S. Bogdanović and M. Ćirić, A note on semilattice decompositions of completely pi-regular semigroups, Novi Sad Journal of Mathematics 34:2 (2004), 167-174.

R61

6.

Ž. Popović and S. Radukić, Pareto optimality and externalities, Ekonomske teme 1-2 (2004), 111-118

R62

7.

Ž. Popović, S. Bogdanović, M. Ćirić and T. Petković, Generalized directable automata, in: M. Ito (ed.), Words, languages and combinatorics. III. World Scientific Publishing Co., Inc., River Edge, NJ, 2003, pp. 378-395.

R22

8.

Ž. Popović and S. Vasić, Mathematical models in analysis of Pareto optimality and externalities, The Challenges of the Information Society to Statistics and Mathematics in 21st century, Proceedings of International Scientific and Practical Conference, Institute of Mathematics and Informatics of the Bulgarian Academy of Science, Sofia, 2003, pp. 388-394.

R54

9.

Ž. Popović and S. Vasić, Traditional solutions to the externality problem, Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, II International Conference "Management and Engineering '03", Sofia, Bulgaria, Volume 2 (70) (2004), 284-286.

R54

10.

S. Bogdanović, M. Ćirić and Ž. Popović, Semigroups: Decomposition and Composition Theories, Springer (u štampi).

R11

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

9 (непотпуни подаци)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

4

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним:

Освојио је награду за трећи најбољи рад саопштен на међународној научној конференцији студената докторских студија у области рачунарских наука - Conference of PhD Students in Computer Science, Сегедин, Мађарска, 2000 (у конкуренцији од преко 100 саопштених радова).

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Небојша В. Стојковић

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Економски факултет Ниш

Математика

Докторат

2002

Природно математички факултет Ниш

Математика

Диплома

1985

Филозофски  факултет Ниш

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Oперационa истраживања

ПМФ, Ниш

 

2.

Математичке методе у економији

 

Економски факултет, Ниш

3.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

P.S. Stanimirović,  N.V. Stojković, M.D. Petković, Matematičko programiranje, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Niš, 2007, IV+415 (ISBN 978-86-83841-46-0).

R13

2.

N.V. Stojković, P.S. Stanimirović Two direct methods in linear programming, European Journal of Operational Research 131 (2001), 417-439.

R51a

3.

Stanimirović, P.S., Stojković, N.V. and Kovačević - Vujčić, V., Stabilization of Mehrotra’s primal-dual algorithm and its implementation, European Journal of Operational Research 165 (2005), 598-605.

R51a

4.

P.S. Stanimirović,  N.V. Stojković, M.D. Petković, Modification and implementation of two-phase simplex method,  International Journal of Computer Mathematics (2007)

R52

5.

N.V. Stojković, On the finite termination in the primal-dual algorithm for linear programing, YUJOR 11 (2001), 31--40.

R61

6.

 N.V. Stojković, P.S. Stanimirović,  Initial point in primal-dual interior point method,  Facta Universitatis, Ser. Mech. Vol.3, No 11, (2001), 219—222.

R61

7.

P.S. Stanimirović,  N.V. Stojković, B. Momčilović, Z. Jovanović, Augmented and normal equations system in Mehrotra’s primal-dual algorithm, Filomat 2001, Niš 15 (2001), 285–292.

R61

8.

N.V. Stojković, P.S. Stanimirović,  Transformations of dual problem and decreasing dimensions in linear programming, Mat. Vesnik 54 (2002), 203–210.

R61

9.

M. Petković, P.S. Stanimirović, N. V. Stojković, A modification of revised simplex method, Mat. Vesnik 54 (2002), 163–169.

R61

10.

P.S. Stanimirović, N.V. Stojković, M.D. Petković, Several modifications of two-phases simplex method, Filomat, Niš 17 (2003), 169-176.

R61

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

20  (без аутоцитата)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

Презиме, средње слово, име

Станковић С. Миомир

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математичке науке, Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1992

Факултет заштите на раду, Ниш

Математика и математичко моделирање

Докторат

1979

Електронски факултет , Ниш

Математичке науке

Диплома

1975

Електронски факултет, Ниш

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Вештачке неуронске мреже

ПМФ, Ниш

 

2.

Интелигентна обрада података (Data Mining)

ПМФ, Ниш

 

3.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

Trajković, S., Todorović, B., and Stanković, M., “Forecasting of Reference Evapotranspirationn by Artificial Neural Networks”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 129(6), 454-457, 2003. ISSN 0733-9437/2003/6-

R51a

2.

Trajković, S., Stanković, M., Todorović, B., “Estimation of FAO Blaney-Cridle b Factor by RBF Networks”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, Jul/Aug., vol. 126, No. 4, pp 268-271, 2000, ISSN 0733-9437/00/0004-0268-0270

R51a

3.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga, C., “Extended Kalman Filter trained Recurrent Radial Basis Function Network in Nonlinear System Identification,” Lecture Notes In Computer Science,  pp 819-824, August 2002, ISBN:3-540-44074-7

R52

4.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga C., “On-line Adaptation of Radial Basis Function Networks using the Extended Kalman Filter, in Machine Intelligence: Quo Vadis?, Sinčák, P., Vaščák, J. and Hirota eds, Advances in Fuzzy Systems-Applications and Theory -Vol. 21, World Scientific, pp 73-92, 2004, ISBN 981-238-751-X

R22

5.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga C., “Extended Kalman Filter Based Adaptation of Time-varying Recurrent Radial Basis Function Networks Structure”, in Machine Intelligence: Quo Vadis?, Sinčák, P., Vaščák, J. and Hirota eds., Advances in Fuzzy Systems-Applications and Theory -Vol. 21, World Scientific, pp 115-124, 2004, ISBN 981-238-751-X

R22

6.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga C., “Nonlinear Bayesian Estimatin of Recurrent Neural Networks”, in Proc. of IEEE 4th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications ISDA 2004, Budapest, Hungary, August 26-28, pp. 855-860, 2004, ISBN 963-7154-30-2

R54

7.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga, C.: “On-line Learning in Recurrent Neural Networks using Nonlinear Kalman Filters,” in Proc. of ISSPIT 2003, Darmstadt, Germany, December 2003, ISBN 0-7803-8293-5

R54

8.

Todorović-Zarkula, S., Todorović B., Stanković, M., Pavlović, M., “Extended kalman filter in blind separation of nonstationary signals”, Proceedings of EUSIPCO-2004, 12th European Signal Processing Conference, September 6-10, 2004,Vienna, Austria, ISBN 3-200-00165-8

R54

9.

Todorović-Zarkula, S., Todorović, B., Stanković, M., Moraga, C., “Convolutive Blind Separation of Nonstationary Signals Using the Extended Kalman Filter, in Proc. of International Conference on Signal Processing ‘2003, September 24-26, 2003, Canakkale, Turkiye, ISSN 1304-2386, Vol. 1, No. 2, pp. 203-206

R54

10.

Šekara, T., Stanković, M., “Fractional transform with potential practical applications in signal analysis and processing”, Journal of Automatic Control, 1995, Vol. 5, 123-138

R61

11.

Nikolić, V., Savić, S., Stanković, M.Designing a multimedia platform for emergency management“, Management of Environmental Quality, 2007, 18(2), 198-210.

R61

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

17

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

SCI-19;SSCI-15

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     3

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним:

 

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Снежана М. Илић

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004

Природно – математички факултет, Ниш

Математика

Докторат

1989

Природно – математички факултет, Скопље

Математичке науке

Диплома

1976

Филозофски факултет, Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Одабрана поглавља из алгебре

ПМФ, Ниш

 

2.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

M. S. Petković, Đ. Herceg, S. Ilić, Point estimation and some application to iterative methods, BIT 38 (1998), 112-126.

R51б

2.

M. S. Petković, S. Ilić, I. Petković, A posteriori error bound methods for the inclusion of polynomial zeros, Journal of Computational and Applied Mathematics (u štampi).

R51б

3.

D. Dimovski, B. Janeva, S. Ilić, Free (n,m)-groups, Communication in Algebra 19 (3) (1991), 965-979.

R52

4.

M.S.Petković, S.Ilić, S. Tričković, A family of simultaneous zero finding methods, Computers and Mathematics with Applications 34 (1997), 49-59.

R52

5.

M. S .Petković, Đ. Herceg, S. Ilić, Safe convergence of simultaneous methods for polynomial zeros, Numerical Algorithms 17 (1998), 313-332

R51б

6.

M. S. Petković,  Lj. D. Petković, S. Ilić, On the guaranteed convergence of Laguerre-like method, Computers and Mathematics with Applications 46 (2003), 239-251.

R52

7.

S. Ilić, L. Rančić, On a modification of the Ehrlich-Aberth method for simultaneous approximation of polynomial zeros, International Journal of Computer Mathematics 81 (4) (2004), 455-471.

R52

8.

M. S. Petković, S. Ilić, L. Rančić, The convergence of a family of parallel zero-finding methods, Computers and Mathematics with Applications 48 (2004), 455-467.

R52

9.

Đ. Čupona, S. Ilić, Free groupoids with xⁿ=x II, Novi Sad, J. of Math. 29 (1999), 147-154.

R61

10.

S. Ilić, B. Janeva, N. Celakoski, Free biassociative groupoids, Novi Sad, J. of Math. (2005), 15-23.

R61

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

 

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

8

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

 

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Дугић М. Мирољуб

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Квантна физика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004

ПМФ Крагујевац

Квантна физика

Докторат

1997

ПМФ Крагујевац

Теорија декохеренције

Диплома

1985

ПМФ Крагујевац

Теоријска физика

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1

Квантна информатика и квантно рачунање

ПМФ Ниш

-

2

Теорија декохеренције

-

ПМФ Крагујевац

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1

M. Dugić, D. Raković and M. Plavšić, „The Polymer Conformational Stability and Transitions: A Quantum Decoherence Theory Approach“, Chapter 9 in ‘Finely Dispersed Particles: Micro-, Nano-, and Atto-Engineering’, A. Spasić and J-P. Hsu, eds., Taylor & Francis CRC Press, Boca Raton, USA, 2005  (ISBN: 1-57444-463-8)

R21

2

B. Dragovich and M. Dugić, Journal of Physics A: Mathematical General 38, 6603 (2005)

R51

3

M. Dugić, Eurоpean Physical Journal D 29, 173 (2004)

R51

4

M. Dugić and M. M. Ćirković, Physics Letters A 302, 291 (2002)

R51

5

M. Dugić, Europhysics Letters 60, 7 (2002)

R51

6

M. Dugić and D. Raković, European Physical Journal B 13, 781 (2000)

R51

7

D. Raković, M. Dugić, and M. Plavšić, Materials Science Forum, 453-454, 521 (2004).

R52

8

M. Dugić, Physics Letters A 235, 200 (1997)

R51

9

М. Дугић, «Декохеренција у класичном лимиту квантне механике», СФИН XVII(2), 1-189, Институт за физику, Београд, 2004

R13

10

M. Dugić, J. Jeknić, Int. J.  Theoret, Phys. 45, 2215 (2006)

R52

11

J. Jeknić, M. Dugić, D. Raković, Materials Science Forum 555, 405 (2007)

R52

12

M. Dugić and M. M. Ćirković, Int. J.  Theor. Phys. 41, 1641 (2002)

R52

13

M. Dugić, J. Jeknić-Dugić, Int. J. Theoret. Phys. 47, 805 (2008)

R52

14

J. Jeknić-Dugić, M. Dugić, Chinese Physics Letters 25, 371 (2008)

R51

Укупан број цитата, без аутоцитата

10

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

20

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 141016

Међународни  -

Усавршавања

Experimental-physics Laboratory, University of Vienna, Austria,  и

Institute of Quantum Optics and Quantum Information, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria

Други подаци које сматрате релевантним 

Представник Србије у техничким комитетима TC1 и TC10 IFIP-a (International Federation for Information Processing). Руководилац пројекта „Квантни модели отворених система“ код Министарства науке Републике Србије, под бројем 141016.

 

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Игор В. Долинка

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математичке науке, рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Докторат

2000

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Диплома

1997

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Дизајн и анализа алгоритама

ПМФ, Ниш

 

2.

Теорија полугрупа 1

 

ПМФ, Нови Сад

3.

Теорија полугрупа 2

 

ПМФ, Нови Сад

4.

Теорија аутомата и формалних језика

 

ПМФ, Нови Сад

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

I. Dolinka, A nonfinitely based finite semiring, International Journal of Algebra and Computation 17 (2007), 1537-1551.

R51b

2.

I. Dolinka, Axiomatizing the identities of binoid languages, Theoretical Computer Science 372 (2007), 1-14.

R51б

3.

I. Dolinka, The endomorphism monoid of the random poset contains all countable semigroups, Algebra Universalis 56 (2007), 469-474.

R51б

4.

S. Crvenković, I. Dolinka and V. Tasić, A locally finite variety of rings with an undecidable equational theory, Quarterly Journal of Mathematics (Oxford) 57 (2006), 297-307.

R51a

5.

I. Dolinka, Idempotent distributive semirings with involution, International Journal of Algebra and Computation 13 (2003), 597-625.

R51а

6.

I. Dolinka, A note on identities of two-dimensional languages, Discrete Applied Mathematics 146 (2005), 43-50.

R52

7.

I. Dolinka, The multiplicative fragment of the Yanov equational theory, Theoretical Computer Science 301 (2003), 417-425.

R51б

8.

S. Crvenković and I. Dolinka, On axioms for commutative regular equations without addition, Theoretical Computer Science 289 (2002), 531-551.

R5

9.

S. Crvenković, I. Dolinka and Z. Ésik, On equations for union-free regular languages, Information and Computation 164 (2001), 152-172.

R5

10.

S. Crvenković, I. Dolinka and Z. Ésik, A note on equations for commutative regular languages, Information Processing Letters 70 (2) (1999), 265-267.

R52

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

укупно: 32, без аутоцитата: 14 (извор: Scopus)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

28 (Р51: 15, Р52: 13)

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     2

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним: добитник награде "др Зоран Ђинђић" за 2006. за најбољег научника и истраживача у АП Војводини до 35 година, добитник плакете "Цар Константин" Универзитета у Нишу за најбоље младе алгебристе у Србији

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Шешеља М. Бранимир

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математичке науке

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1992

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Докторат

1981

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Диплома

1972

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Уређени скупови и мреже

ПМФ, Ниш

 

2.

Теорија мрежа 2

 

ПМФ, Нови Сад

3.

Теорија расплинутих скупова 1

 

ПМФ, Нови Сад

4.

Теорија уређених скупова

 

ПМФ, Нови Сад

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

B. Šešelja, A. Tepavčević, H. Vogler, A note on cut-worthiness of recognizable tree series, Fuzzy Sets and Systems 159  (2008),  3087-3090.

R51a

2.

B. Šešelja, L-fuzzy covering relation, Fuzzy Sets аnd Systems 158 (2007), 2456-2465.

R51a

3.

V. Janiš, B. Šešelja, A. Tepavčević, Non-standard cut classification of fuzzy sets, Information Sciences 177 (2007) 161-169.

R51a

4.

B. Borchardt, A. Maletti, B. Šešelja, A. Tepavčević, H. Vogler, Cut sets as recognizable tree languages, Fuzzy Sets and Systems 157 (2006) 1560-1571.

R51a

5.

G. Czedli, B. Šešelja, A. Tepavčević, On the semidistributivity of elements in weak congruence lattices of algebras and groups, Algebra Universalis 58 (2008), 349-355.

R51b

6.

B. Šešelja, A. Tepavčević, A note on natural equivalence relation on fuzzy power set, Fuzzy Sets and Systems 148  (2004),  201-210.

R51b

7.

B. Šešelja, A. Tepavčević, A note on atomistic weak congruence lattices, Discrete Mathematics 308 (2008), 2054-2057.

R52

8.

L. Kwuida, B. Šešelja , A. Tepavčević, On the Mac Neille completion of weakly dicomplemented lattices, in: S. O. Kuznetsov and S. Schmidt (Eds.): ICFCA 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4390 (2007), 271–280.

R52

9.

B. Šešelja, A. Tepavčević, Fuzzifying closure systems and fuzzy lattices,  in: A. An et al. (Eds.): RSFDGrC 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4482 (2007), 111-118.

R52

10.

B. Šešelja, A. Tepavčević, Fuzzy ordering relation and fuzzy poset, in: A. Ghosh, R.K. De, and S.K. Pal (Eds.): PReMI 2007, Lecture Notes in Computer Science 4815 (2007), 209-216.

R52

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

135

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

35

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     2

Међународни   2 

Усавршавања

 TU Wien, Austrija  2002 (1 месец),  MSRI Berkeley, USA  2002 (две недеље),  Matej Bel Univ. B. Bystrica, Slovačka  2002, 2004, 2006 (две недеље),  University of Linz, Austrija, 2003 (1 недеља),  Der Universitat Des Saarlandes, Saarbrucken , Germany  2005,  TU Dresden, Nemačka 2004 (два пута по 1 недеља), 2006 (1 недеља),  Univerzitet Zielona Gora, Poljska, 2004 (1 недеља),  University of Oviedo, Španija 2005 (1 недеља),  Lappeenranta Technical University, Finska 2004, 2006 (по 1 недеља)

Други подаци које сматрате релевантним:

 


Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Синиша Црвенковић

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математичке науке, рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1992

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Докторат

1981

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Диплома

1972

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Алгебарске и комбинаторне методе за процесирање информација

ПМФ, Ниш

 

2.

Општа алгебра

 

ПМФ, Нови Сад

3.

Теорија прстена

 

ПМФ, Нови Сад

4.

Теорија алгоритама

 

ПМФ, Нови Сад

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

S. Crvenković, I. Dolinka and V. Tasić, A locally finite variety of rings with an undecidable equational theory, Quarterly Journal of Mathematics (Oxford) 57 (2006), 297-307.

R51a

2.

S. Crvenković, I. Dolinka and Z. Esik, On equations for union-free regular languages, Information and Computation 164 (2001), 152-172.

R51a

3.

S. Crvenković and I. Dolinka, A variety with undecidable equational theory and solvable word problem, International Journal of Algebra and Computation 8 (1998), 625-630.

R51a

4.

S. Crvenković and V. Tasić, Decidability of semigroup identities in soluble groups, Journal of Group Theory 5 (2002), 107-118.

R51b

5.

S. Crvenković and I. Dolinka, On axioms for commutative regular equations without addition, Theoretical Computer Science 289 (2002), 531-551.

R51b

6.

S. Crvenković, I. Dolinka and Z. Esik, The variety of Kleene algebras with conversion is not finitely based, Theoretical Computer Science 230 (2000), 235-245

R51b

7.

S. Crvenković, I. Dolinka and N. Ruškuc, Finite semigroups with few term operations, Journal of Pure and Applied Algebra 157 (2001), 205-214.

R51b

8.

S. Crvenković, I. Dolinka and N. Ruškuc, The Berman conjecture is true for finite surjective semigroups and their inflations, Semigroup Forum 62 (2001), 103-114.

R52

9.

S. Crvenković, I. Dolinka and M. Vinčić, Involution semigroups are not globally determined, Semigroup Forum 62 (2001), 477-481.

R52

10.

S. Crvenković and I. Dolinka, Separability and decidability results for varieties of Jonsson dynamic algebras, Algebra Universalis 43 (2000), 79-97.

R52

11.

S. Crvenković and I. Dolinka, Finite semigroups with slowly growing p(n)-sequences, Algebra Universalis 43 (2000), 259-268.

R52

12.

S. Crvenković, I. Dolinka and Z. Ésik, A note on equations for commutative regular languages, Information Processing Letters 70 (2) (1999), 265-267.

R52

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

59 (AMS)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

23 (AMS)

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     2

Међународни    

Усавршавања

1984-1985. IREX -  САД

Други подаци које сматрате релевантним: