Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Поповић Ч. Биљана

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2003

Природно-математички факултет, Ниш

Математика

Докторат

1990

Математички факултет, Београд

Математичке науке

Диплома

1976

Филозофски факултет, Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Одабрана поглавља из статистике

ПМФ, Ниш

 

2.

Математичка статистика

ПМФ, Ниш

 

3.

Временски низови са случајним коефицијентима

ПМФ, Ниш

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

B. Popović (1998), The likelihood functions of some autoregressive time series, Integral Transforms and Special Functions, Vol. 6, No. 1-4, 289-294

Р52

2.

B. Popović, M. Ristić (1999), Maximum likelihood estimation for the FAREX(1) model, FILOMAT, 13, 149-155

Р61

3.

B. Popović, M. Ristić (2000), GAREX(2) models: existence and possibilities, Mathematica Balkanica 1-2, 145-160

Р61

4.

M. Ristić, B. Popović (2000), A new uniform AR(1) time series model (NUAR(1)), Publications de L’Institut Mathematique, tome 68 (82), 145-152

Р61

5.

M. Ristić, B. Popović (2000), Parameter estimation for uniform autoregressive processes, Novi Sad Journal of Mathematics, Vol.30, No.1, 89-95

Р61

6.

M. Ristić, B. Popović (2001), Estimation in uniform minification processes and their transformations, Matematički vesnik, 53, 29-35

Р61

7.

B. Popović, M. Ristić (2001), Matrix representation of BUAR(1), FILOMAT, 15, 233-238

Р61

8.

M. Ristić, B. Popović (2001), Estimating of parameters: NUAR(1) process, Publications de L'Instiitute Mathematique, tome 70(84), 63-68

Р61

9.

M. Ristić, B. Popović (2002), The uniform autoregressive process of the second order (UAR(2)), Statistics and Probability Letters, Vol.57(2), 113-119

Р52

10.

M. Ristić, B. Popović (2003), A bivariate uniform autoregressive process of the first order (BUAR(1)), Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol.55, No.4, 797-802

Р52

11.

M. Ristić, B. Popović (2004), Parameter estimation for uniform maximum process, Novi Sad Journal of Mathematics, Vol.34, No.1, 47-51

Р61

12.

B. Popović, V. Stojanović (2005), Split-ARCH, PLISKA Studia Mathematica Bulgarica, Vol.17,  201-220

Р61

13.

B. Popović, M. Ristić (2006), Consitent estimating in UAR models, Facta Universitatis, Ser. Math. Inf. 21, 57-63

Р61

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

5

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни    1

Усавршавања

2

Други подаци које сматрате релевантним