Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Шешеља М. Бранимир

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математичке науке

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1992

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Докторат

1981

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Диплома

1972

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Уређени скупови и мреже

ПМФ, Ниш

 

2.

Теорија мрежа 2

 

ПМФ, Нови Сад

3.

Теорија расплинутих скупова 1

 

ПМФ, Нови Сад

4.

Теорија уређених скупова

 

ПМФ, Нови Сад

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

B. Šešelja, A. Tepavčević, H. Vogler, A note on cut-worthiness of recognizable tree series, Fuzzy Sets and Systems 159  (2008),  3087-3090.

R51a

2.

B. Šešelja, L-fuzzy covering relation, Fuzzy Sets аnd Systems 158 (2007), 2456-2465.

R51a

3.

V. Janiš, B. Šešelja, A. Tepavčević, Non-standard cut classification of fuzzy sets, Information Sciences 177 (2007) 161-169.

R51a

4.

B. Borchardt, A. Maletti, B. Šešelja, A. Tepavčević, H. Vogler, Cut sets as recognizable tree languages, Fuzzy Sets and Systems 157 (2006) 1560-1571.

R51a

5.

G. Czedli, B. Šešelja, A. Tepavčević, On the semidistributivity of elements in weak congruence lattices of algebras and groups, Algebra Universalis 58 (2008), 349-355.

R51b

6.

B. Šešelja, A. Tepavčević, A note on natural equivalence relation on fuzzy power set, Fuzzy Sets and Systems 148  (2004),  201-210.

R51b

7.

B. Šešelja, A. Tepavčević, A note on atomistic weak congruence lattices, Discrete Mathematics 308 (2008), 2054-2057.

R52

8.

L. Kwuida, B. Šešelja , A. Tepavčević, On the Mac Neille completion of weakly dicomplemented lattices, in: S. O. Kuznetsov and S. Schmidt (Eds.): ICFCA 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4390 (2007), 271–280.

R52

9.

B. Šešelja, A. Tepavčević, Fuzzifying closure systems and fuzzy lattices,  in: A. An et al. (Eds.): RSFDGrC 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence 4482 (2007), 111-118.

R52

10.

B. Šešelja, A. Tepavčević, Fuzzy ordering relation and fuzzy poset, in: A. Ghosh, R.K. De, and S.K. Pal (Eds.): PReMI 2007, Lecture Notes in Computer Science 4815 (2007), 209-216.

R52

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

135

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

35

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     2

Међународни   2 

Усавршавања

 TU Wien, Austrija  2002 (1 месец),  MSRI Berkeley, USA  2002 (две недеље),  Matej Bel Univ. B. Bystrica, Slovačka  2002, 2004, 2006 (две недеље),  University of Linz, Austrija, 2003 (1 недеља),  Der Universitat Des Saarlandes, Saarbrucken , Germany  2005,  TU Dresden, Nemačka 2004 (два пута по 1 недеља), 2006 (1 недеља),  Univerzitet Zielona Gora, Poljska, 2004 (1 недеља),  University of Oviedo, Španija 2005 (1 недеља),  Lappeenranta Technical University, Finska 2004, 2006 (по 1 недеља)

Други подаци које сматрате релевантним: