Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Драган П. Стевановић

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Природно-математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

2000.

Природно-математички факултет, Ниш

Математика

Диплома

1996.

Филозофски факултет, Ниш

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Алгебарска комбинаторика

ПМФ, Ниш

 

2.

Алгебарска теорија графова

ПМФ, Ниш

 

3.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

D. Stevanović, When is NEPS of graphs connected?, Linear Algebra Appl. 301 (1999), 137-144

R52

2.

D. Stevanović, When can the components of NEPS be almost cospectral?, Linear Algebra Appl. 311 (2000), 35-44

R52

3.

D. Stevanović, Hosoya polynomial of composite graphs, Discrete Math. 235 (2001), 237-244

R52

4.

D. Stevanović, On the components of NEPS of connected bipartite graphs, Linear Algebra Appl. 356 (2002), 67-78

R52

5.

D. Stevanović, Bounding the largest eigenvalue of trees in terms of the largest vertex degree, Linear Algebra Appl. 360 (2003), 35-42

R51b

6.

A. Dress, D. Stevanović, Hoffman-type identities, Appl. Math. Letters 16 (2003), 297-302

R52

7.

J. Koolen, V. Moulton, D. Stevanović, The structure of spherical graphs, Eur. J. Comb. 25 (2004), 299-310

R51b

8.

D. Stevanović, The largest eigenvalue of nonregular graphs, J. Combin. Theory, Ser. B 91 (2004), 143-146

R51a

9.

D. Stevanović, Energy and NEPS of graphs, Linear Multilinear Algebra 53 (2005), 67-74

R51b

10.

V. Brankov, P. Hansen, D. Stevanović, Automated upper bounds on the largest Laplacian eigenvalue, Linear Algebra Appl. 414 (2006), 407-424

R51b

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

28

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

17 SCI + 10 SCIE

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни     

Усавршавања

Истраживачке посете универзитетима у Билефелду (Немачка), Бриселу (Белгија), Монтреалу (Канада), Рио де Жанеиру (Бразил), Rutgers (САД), Тилбургу (Холандија)

Други подаци које сматрате релевантним

Предавања по позиву на радној конференцији (workshop) из теорије графова и матрица у Пало Алто, Калифорнија и на радној конференцији из примена теорије графова у биоинформатици у Шангају, Кина