Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Игор В. Долинка

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математичке науке, рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Докторат

2000

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Диплома

1997

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Дизајн и анализа алгоритама

ПМФ, Ниш

 

2.

Теорија полугрупа 1

 

ПМФ, Нови Сад

3.

Теорија полугрупа 2

 

ПМФ, Нови Сад

4.

Теорија аутомата и формалних језика

 

ПМФ, Нови Сад

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

I. Dolinka, A nonfinitely based finite semiring, International Journal of Algebra and Computation 17 (2007), 1537-1551.

R51b

2.

I. Dolinka, Axiomatizing the identities of binoid languages, Theoretical Computer Science 372 (2007), 1-14.

R51б

3.

I. Dolinka, The endomorphism monoid of the random poset contains all countable semigroups, Algebra Universalis 56 (2007), 469-474.

R51б

4.

S. Crvenković, I. Dolinka and V. Tasić, A locally finite variety of rings with an undecidable equational theory, Quarterly Journal of Mathematics (Oxford) 57 (2006), 297-307.

R51a

5.

I. Dolinka, Idempotent distributive semirings with involution, International Journal of Algebra and Computation 13 (2003), 597-625.

R51а

6.

I. Dolinka, A note on identities of two-dimensional languages, Discrete Applied Mathematics 146 (2005), 43-50.

R52

7.

I. Dolinka, The multiplicative fragment of the Yanov equational theory, Theoretical Computer Science 301 (2003), 417-425.

R51б

8.

S. Crvenković and I. Dolinka, On axioms for commutative regular equations without addition, Theoretical Computer Science 289 (2002), 531-551.

R5

9.

S. Crvenković, I. Dolinka and Z. Ésik, On equations for union-free regular languages, Information and Computation 164 (2001), 152-172.

R5

10.

S. Crvenković, I. Dolinka and Z. Ésik, A note on equations for commutative regular languages, Information Processing Letters 70 (2) (1999), 265-267.

R52

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

укупно: 32, без аутоцитата: 14 (извор: Scopus)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

28 (Р51: 15, Р52: 13)

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     2

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним: добитник награде "др Зоран Ђинђић" за 2006. за најбољег научника и истраживача у АП Војводини до 35 година, добитник плакете "Цар Константин" Универзитета у Нишу за најбоље младе алгебристе у Србији