_Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Игњатовић М. Jeлена

Звање

Доцент

Ужа научна област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарске науке

Докторат

2007

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарске науке

Диплома

1997

Филозофски факултет, Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Природна израчунавања (Natural computing)

ПМФ, Ниш

 

2.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

M. Ćirić, S. Bogdanović and J. Kovačević, Direct sum decomposition of quasi- ordered sets and their applications, Filomat (Niš) 12:1 (1998), 65-82.

R61

2.

J. Kovačević, M. Ćirić, T. Petković and S. Bogdanović, Decompositions of automata and reversible states, Publ. Math. Debrecen 60 (2002), No.3-4, 587-602.

R52

3.

M. Ćirić, A. Stamenković, J. Ignjatović and T. Petković, Factorization of fuzzy automata, in: E. Csuhaj-Varjú and Z. Ésik (Eds.): FCT 2007, Lecture Notes in Computer Science 4639 (2007), 213–225.

R52

4.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Fuzzy equivalence relations and their equivalence classes, Fuzzy Sets and Systems 158 (2007) 1295–1313.

R51a

5.

J. Ignjatović, M. Ćirić  and S. Bogdanović, Determinization of fuzzy automata with membership values in complete residuated lattices, Information Sciences 178 (2008), 164–180.

R51a

6.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Uniform fuzzy relations and fuzzy functions, Fuzzy Sets and Systems (2008), doi: 10.1016/j.fss.2008.07.006.

R51a

7.

J. Ignjatović, M. Ćirić and S. Bogdanović, Fuzzy homomorphisms of algebras, Fuzzy Sets and Systems (2008), to appear.

R51a

8.

J. Ignjatović, M. Ćirić, S. Bogdanović and T. Petković, Myhill-Nerode type theory for fuzzy languages and automata, Fuzzy Sets and Systems (to appear)

R51a

9.

J. Ignjatović and M. Ćirić, Formal power series and regular operations on fuzzy and crisp languages, Information Sciences (to appear)

R51a

10.

M. Ćirić, A. Stamenković, J. Ignjatović and T. Petković, Fuzzy relation equations and reduction of fuzzy automata, Journal of Computer and System Sciences (to appear)

R51a

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

11 (непотпуни подаци)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

9

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни     1

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Освојила је награду за други најбољи рад саопштен на међународној научној конференцији студената докторских студија у области рачунарских наука - Conference of PhD Students in Computer Science, Сегедин, Мађарска, 2000 (у конкуренцији од преко 100 саопштених радова).