Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Милан Б. Тасић

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Природно математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

2003

Природно математички факултет, Ниш

Рачунарске науке (информатика)

Диплома

1995

Филозофски факултет, Ниш

Рачунарске науке (информатика)

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Објектно-оријентисана анализа и дизајн

ПМФ, Ниш

 

2.

 

 

 

Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

M. B. Tasić, P. S. Stanimirović, M. D. Petković, Symbolic computation of weighted Moore-Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation 189 (2007), 615-640.

R51b

2.

M. Tasić, P. S. Stanimirović, Symbolic and recursive computation of different types of generalized inverses, Applied Mathematics and Computation (2007), doi: 0.1016/j.amc.2007.09.056

R51b

3.

M. D. Petković, P. S. Stanimirović, M. Tasić, Effective partitioning method for computing weighted Moore-Penrose inverse, Computers and Mathematics with Applications (2007),
doi:10.1016/j.camwa.2007.07.014.

R51b

4.

P. S. Stanimirović, M. Tasić, Computing generalized inverses using LU factorization of matrix product, International Journal of Computer Mathematics (2007), doi:10.1080/00207160701582077

R52

5.

P. S. Stanimirović, M. Tasić, Partitioning method for rational and polynomial matrices, Applied Mathematics and Computation 155 (1) (2004), 137163

R51b

6.

P. S. Stanimirović, M. Tasić, A problem in computation of pseudoinverses, Applied Mathematics and Computation 135 (2-3) (2003), 443469

R51b

7.

P. S. Stanimirović, M. Tasić, A modification of Gradient method of convex programming and its implementation, J. Appl. Math. & Computing 16 (1-2), (2004) 91104

R61

8.

P. S. Stanimirović, M. Tasić, Computing determinal representation of generalized inverses, Korean J. Comput & Appl. Math. 9 (2) (2002, 349359.

R61

9.

P. S. Stanimirović, M. Tasić, P. Krtolica, N. P. Karampetakis, Generalized inversion by interpolation, Filomat 21:1 (2007), 6786

R61

10.

M. Tasić, P. Stanimirović, I. Stanimirović, M. Petković, N. Stojković, Some useful MATHEMATICA teaching examples, Facta Univ. Ser.: Elec. Energ. 18 (2) (2005), 329-344

R61

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

7

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

6

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним