Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Станковић С. Миомир

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математичке науке, Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1992

Факултет заштите на раду, Ниш

Математика и математичко моделирање

Докторат

1979

Електронски факултет , Ниш

Математичке науке

Диплома

1975

Електронски факултет, Ниш

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Вештачке неуронске мреже

ПМФ, Ниш

 

2.

Интелигентна обрада података (Data Mining)

ПМФ, Ниш

 

3.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

Trajković, S., Todorović, B., and Stanković, M., “Forecasting of Reference Evapotranspirationn by Artificial Neural Networks”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 129(6), 454-457, 2003. ISSN 0733-9437/2003/6-

R51a

2.

Trajković, S., Stanković, M., Todorović, B., “Estimation of FAO Blaney-Cridle b Factor by RBF Networks”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, Jul/Aug., vol. 126, No. 4, pp 268-271, 2000, ISSN 0733-9437/00/0004-0268-0270

R51a

3.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga, C., “Extended Kalman Filter trained Recurrent Radial Basis Function Network in Nonlinear System Identification,” Lecture Notes In Computer Science,  pp 819-824, August 2002, ISBN:3-540-44074-7

R52

4.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga C., “On-line Adaptation of Radial Basis Function Networks using the Extended Kalman Filter, in Machine Intelligence: Quo Vadis?, Sinčák, P., Vaščák, J. and Hirota eds, Advances in Fuzzy Systems-Applications and Theory -Vol. 21, World Scientific, pp 73-92, 2004, ISBN 981-238-751-X

R22

5.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga C., “Extended Kalman Filter Based Adaptation of Time-varying Recurrent Radial Basis Function Networks Structure”, in Machine Intelligence: Quo Vadis?, Sinčák, P., Vaščák, J. and Hirota eds., Advances in Fuzzy Systems-Applications and Theory -Vol. 21, World Scientific, pp 115-124, 2004, ISBN 981-238-751-X

R22

6.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga C., “Nonlinear Bayesian Estimatin of Recurrent Neural Networks”, in Proc. of IEEE 4th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications ISDA 2004, Budapest, Hungary, August 26-28, pp. 855-860, 2004, ISBN 963-7154-30-2

R54

7.

Todorović, B., Stanković, M., Moraga, C.: “On-line Learning in Recurrent Neural Networks using Nonlinear Kalman Filters,” in Proc. of ISSPIT 2003, Darmstadt, Germany, December 2003, ISBN 0-7803-8293-5

R54

8.

Todorović-Zarkula, S., Todorović B., Stanković, M., Pavlović, M., “Extended kalman filter in blind separation of nonstationary signals”, Proceedings of EUSIPCO-2004, 12th European Signal Processing Conference, September 6-10, 2004,Vienna, Austria, ISBN 3-200-00165-8

R54

9.

Todorović-Zarkula, S., Todorović, B., Stanković, M., Moraga, C., “Convolutive Blind Separation of Nonstationary Signals Using the Extended Kalman Filter, in Proc. of International Conference on Signal Processing ‘2003, September 24-26, 2003, Canakkale, Turkiye, ISSN 1304-2386, Vol. 1, No. 2, pp. 203-206

R54

10.

Šekara, T., Stanković, M., “Fractional transform with potential practical applications in signal analysis and processing”, Journal of Automatic Control, 1995, Vol. 5, 123-138

R61

11.

Nikolić, V., Savić, S., Stanković, M.Designing a multimedia platform for emergency management“, Management of Environmental Quality, 2007, 18(2), 198-210.

R61

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

17

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

SCI-19;SSCI-15

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     3

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним: