Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Дугић М. Мирољуб

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Квантна физика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004

ПМФ Крагујевац

Квантна физика

Докторат

1997

ПМФ Крагујевац

Теорија декохеренције

Диплома

1985

ПМФ Крагујевац

Теоријска физика

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1

Квантна информатика и квантно рачунање

ПМФ Ниш

-

2

Теорија декохеренције

-

ПМФ Крагујевац

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1

M. Dugić, D. Raković and M. Plavšić, „The Polymer Conformational Stability and Transitions: A Quantum Decoherence Theory Approach“, Chapter 9 in ‘Finely Dispersed Particles: Micro-, Nano-, and Atto-Engineering’, A. Spasić and J-P. Hsu, eds., Taylor & Francis CRC Press, Boca Raton, USA, 2005  (ISBN: 1-57444-463-8)

R21

2

B. Dragovich and M. Dugić, Journal of Physics A: Mathematical General 38, 6603 (2005)

R51

3

M. Dugić, Eurоpean Physical Journal D 29, 173 (2004)

R51

4

M. Dugić and M. M. Ćirković, Physics Letters A 302, 291 (2002)

R51

5

M. Dugić, Europhysics Letters 60, 7 (2002)

R51

6

M. Dugić and D. Raković, European Physical Journal B 13, 781 (2000)

R51

7

D. Raković, M. Dugić, and M. Plavšić, Materials Science Forum, 453-454, 521 (2004).

R52

8

M. Dugić, Physics Letters A 235, 200 (1997)

R51

9

М. Дугић, «Декохеренција у класичном лимиту квантне механике», СФИН XVII(2), 1-189, Институт за физику, Београд, 2004

R13

10

M. Dugić, J. Jeknić, Int. J.  Theoret, Phys. 45, 2215 (2006)

R52

11

J. Jeknić, M. Dugić, D. Raković, Materials Science Forum 555, 405 (2007)

R52

12

M. Dugić and M. M. Ćirković, Int. J.  Theor. Phys. 41, 1641 (2002)

R52

13

M. Dugić, J. Jeknić-Dugić, Int. J. Theoret. Phys. 47, 805 (2008)

R52

14

J. Jeknić-Dugić, M. Dugić, Chinese Physics Letters 25, 371 (2008)

R51

Укупан број цитата, без аутоцитата

10

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

20

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 141016

Међународни  -

Усавршавања

Experimental-physics Laboratory, University of Vienna, Austria,  и

Institute of Quantum Optics and Quantum Information, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria

Други подаци које сматрате релевантним 

Представник Србије у техничким комитетима TC1 и TC10 IFIP-a (International Federation for Information Processing). Руководилац пројекта „Квантни модели отворених система“ код Министарства науке Републике Србије, под бројем 141016.