Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Ћирић Д. Мирослав

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2000

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарске науке

Докторат

1991

Математички факултет, Београд

Математичке науке

Диплома

1988

Филозофски факултет, Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Фази скупови и системи

ПМФ, Ниш

 

2.

Формални језици, аутомати и израчунљивост

ПМФ, Ниш

 

3.

Информационе технологије у настави

 

Учитељски факултет, Врање

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

M. Ćirić, T. Petković i S. Bogdanović, Jezici i automati, Prosveta, Niš, 2000, IV+379 с.

R13

2.

J. Ignjatović, M. Ćirić  and S. Bogdanović, Determinization of fuzzy automata with member-ship values in complete residuated lattices, Information Sciences 178 (2008), 164–180.

R51a

3.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Fuzzy equivalence relations and their equivalence classes, Fuzzy Sets and Systems 158 (2007) 1295–1313.

R51a

4.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Uniform fuzzy relations and fuzzy functions, Fuzzy Sets and Systems (2008) doi: 10.1016/j.fss.2008.07.006.

R51a

5.

J. Ignjatović, M. Ćirić and S. Bogdanović, Fuzzy homomorphisms of algebras, Fuzzy Sets and Systems (2008) to appear.

R51a

6.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Unary algebras, semigroups and congruences on free semigroups, Theoretical Computer Science 324 (2004), 87-105.

R51b

7.

S. Bogdanović, M. Ćirić, P. Stanimirović and T. Petković, Linear equations and regularity conditions on semigroups, Semigroup Forum 69 (2004), 63-74.

R51b

8.

S. Bogdanović, M. Ćirić, T. Petković, B. Imreh and M. Steinby, Traps, cores, extensions and subdirect decompositions of unary algebras, Fundamenta Informaticae 34 (1999), 51-60.

R51b

9.

M. Ćirić, A. Stamenković, J. Ignjatović and T. Petković, Factorization of fuzzy automata, in: E. Csuhaj-Varjú and Z. Ésik (Eds.): FCT 2007, Lecture Notes in Computer Science 4639 (2007), 213–225.

R52

10.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Minimal forbidden subwords, Information Processing Letters 92 (2004), 211-218.

R52

11.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Characteristic semigroups of directable automata, M. Ito (ed.) et al., Developments in language theory, DLT 2002, Kyoto, Japan, 2002, Lecture Notes in Computer Science 2450 (2003), 417-427.

R52

12.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, On correspondences between unary algebras, automata, semigroups and congruences, Algebra Colloquium 13 (3) (2006), 495-506.

R52

13.

S. Bogdanović, M. Ćirić, B. Imreh, T. Petković and M. Steinby, On local properties of unary algebras, Algebra Colloquium 10:4 (2003), 461-478.

R52

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

251, 130 без аутоцитата (непотпуни подаци)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

53

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни     2

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Био је ментор 4 докторске дисертације, 7 магистарских теза; објавио је 2 монографије, 5 уџбеника и преко 120 научних радова, већи део у иностранству, имао преко 130 саопштења на научним конференцијама у земљи и иностранству.