Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Николић Р. Мирослав

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Теоријска физика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно-математички факултет

Теоријска физика

Докторат

1990

Филозофски факултет Ниш

Теоријска физика

Диплома

1975

Филозофски факултет Ниш

Теоријска физика

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Виши курс квантне механике

ПМФ, Ниш

 

2.

Електрон-атомски сударни процеси

 

 

3

Поглавља историје и филозофије физике

 

 

 

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

1. Tančić A. R., Amusia M. Ya., Cherepkov N. A., Nikolić  M., MOMENTUM TRANSFER CROSS SECTION OF POSITRONS ELASTICALLY SCATTERED ON HELIUM  Physics Letters A,  140,  503, (1989.)

Р

2.

Tančić A.R. Nikolić M.R.,ANGULAR DISTRIBUTION PHOTOELECTRONS FROM Ba-  Facta Universitatis: Physics, Chemistry and Technology, 1, 41,  (1994.)

 

3.

Tančić A.R., Nikolić M.R. and Amusia M. Ya., DIPOLE DYNAMIC POLARIZABILITY OF Zn: AN RPAE CALCULATION  Facta Universitatis: Physics, Chemistry and Technology  1, 47,  (1994.)

 

4.

Tančić A.R., Nikolić M.R. and Ivanov V. K., MANY-ELECTRON CORRELATION IN NEGATIVE-ION PHOTODETACHMENT  Facta Universitatis: Physics, Chemistry and Technology,1, 109, (1995.)

 

5.

Tančić A.R., Nikolić M.R., OPTICAL POTENTIAL APPROACH TO THE SLOW POSITRON SCATTERING FROM He ATOM  Facta Universitatis:Physics, Chemistry and Technology  Vol 2, N. 4 p183 (2002)

 

6.

A.R.Tančić and M. Nikolić DINAMIC RESPONSE OF SOME ATOMS: MANY-BODY CALCULATIONS Facta Universitatis:Series Physics, Chemistry and Technology, Vol. 3. N. 2, p129 (2005)

 

7.

M. Nikolić and A.R.Tančić ELASTIC SCATTERING OF LOW ENERGY POSITRON BY ATOM Facta Universitatis:Series Physics, Chemistry and Technology, Vol. 3. N. 2, p141 (2005)

 

8.

M.Nikolić and A.R. Tančić THE PREDICTION OF IONIZATION PROBABILITY OF RIDBERG’S STATES BPU-5 Fifth General Conference of the Balkan Physucs Union, p281, Vrnjačka Banja, (2003)

 

9.

M. Nikolić and A.R.Tančić  IONIZATION OF RYDBERG STATES ON Na AND K BY ELECTRICAL FIELD Contr. papers  Symp. Phys. of Ion. Gas. Soko Banja , 76(2002)

 

10.

Nikolić  M.R and Tančić A. R., IONIZATION OF RYDBERG'S STATES OF ATOMS BY ELECTRICAL FIELD  Proccedings Supplement of the BPL, 8, 145, Veliko Turnovo, Bulgaria (2000.)

 

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

 

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни

Усавршавања