Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Небојша В. Стојковић

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Економски факултет Ниш

Математика

Докторат

2002

Природно математички факултет Ниш

Математика

Диплома

1985

Филозофски  факултет Ниш

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Oперационa истраживања

ПМФ, Ниш

 

2.

Математичке методе у економији

 

Економски факултет, Ниш

3.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

P.S. Stanimirović,  N.V. Stojković, M.D. Petković, Matematičko programiranje, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Niš, 2007, IV+415 (ISBN 978-86-83841-46-0).

R13

2.

N.V. Stojković, P.S. Stanimirović Two direct methods in linear programming, European Journal of Operational Research 131 (2001), 417-439.

R51a

3.

Stanimirović, P.S., Stojković, N.V. and Kovačević - Vujčić, V., Stabilization of Mehrotra’s primal-dual algorithm and its implementation, European Journal of Operational Research 165 (2005), 598-605.

R51a

4.

P.S. Stanimirović,  N.V. Stojković, M.D. Petković, Modification and implementation of two-phase simplex method,  International Journal of Computer Mathematics (2007)

R52

5.

N.V. Stojković, On the finite termination in the primal-dual algorithm for linear programing, YUJOR 11 (2001), 31--40.

R61

6.

 N.V. Stojković, P.S. Stanimirović,  Initial point in primal-dual interior point method,  Facta Universitatis, Ser. Mech. Vol.3, No 11, (2001), 219—222.

R61

7.

P.S. Stanimirović,  N.V. Stojković, B. Momčilović, Z. Jovanović, Augmented and normal equations system in Mehrotra’s primal-dual algorithm, Filomat 2001, Niš 15 (2001), 285–292.

R61

8.

N.V. Stojković, P.S. Stanimirović,  Transformations of dual problem and decreasing dimensions in linear programming, Mat. Vesnik 54 (2002), 203–210.

R61

9.

M. Petković, P.S. Stanimirović, N. V. Stojković, A modification of revised simplex method, Mat. Vesnik 54 (2002), 163–169.

R61

10.

P.S. Stanimirović, N.V. Stojković, M.D. Petković, Several modifications of two-phases simplex method, Filomat, Niš 17 (2003), 169-176.

R61

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

20  (без аутоцитата)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним