Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Предраг С. Станимировић

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2003

Природно математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

1996

Филозофски факултет, Ниш

Рачунарске науке (информатика)

Диплома

1983

Филозофски факултет, Ниш

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Симболичка и алгебарска израчунавања

ПМФ, Ниш

 

2.

Израчунавања уопштених инверза

ПМФ, Ниш

 

4.

Управљање истраживачким пројектима

 

Технолошки факултет, Лесковац

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

Stanimirović, P.S., Stojković, N.V. and Kovačević - Vujčić, V., Stabilization of Mehrotra’s primal-dual algorithm and its implementation, European Journal of Operational Research 165 (2005), 598-605.

R51a

2.

Stojković, N. and Stanimirović, P.S., Two direct methods in linear programming, European Journal of Operational Research 131 (2001), 417-439.

R51a

3.

Stanimirović, P.S., Limit representations of generalized inverses and related methods, Applied Mathematics and Computation 103 (1999), 51-68.

R52

4.

Stanimirović, P.S. and Djordjević, D.S., Full-rank and determinantal representation of the Drazin inverse, Linear Algebra and its Applications 311 (2000), 31-51.

R51b

5.

 Stanimirović, P.S. and Tasić, M., A problem in computation of pseudoinverses, Applied Mathematics and Computation 135 (2003), 443-469.

R52

6.

Stanimirović, P.S., A finite algorithm for generalized inverses of polynomial and rational matrices, Applied Mathematics and Computation 144 (2003), 199-214.

R52

7.

Stanimirović, P.S. and Tasić, M., Partitioning method for rational and polynomial matrices, Applied Mathematics and Computation 155 (2004), 137-163.

R52

8.

Petković, M.D. and Stanimirović, P.S., Computing generalized inverse of polynomial matrices by interpolation, Applied Mathematics and Computation 172 (2006), 508-523.

R52

9.

Petković, M.D. and Stanimirović, P.S., Interpolation algorithm for computing Drazin inverse of polynomial matrices,  Linear Algebra and its Applications 422 (2007), 526--539

R51b

10.

M. B. Tasić, P. S. Stanimirović,  M. D. Petković, Symbolic computation of weighted Moore-Penrose inverse using partitioning method, Applied Mathematics and Computation 189 (2007), 615-640.

R51b

11.

M. D. Petković, P. S. Stanimirović, M. Tasić, Effective partitioning method for computing weighted Moore-Penrose inverse, Computers and Mathematics with Applications (2007), doi:10.1016/j.camwa.2007.07.014.

R51b

12.

P. S. Stanimirović, I. P. Stanimirović, Implementation of polynomial multi-objective optimization in MATHEMATICA, Structural and Multidisciplinary Optimization (2007), doi: 10.1007/s00158-007-0180-9.

R51a

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

40

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

30

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним