Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Синиша Ђ. Црвенковић

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математичке науке, рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1992

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Докторат

1981

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Диплома

1972

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Алгебарске и комбинаторне методе за процесирање информација

ПМФ, Ниш

 

2.

Општа алгебра

 

ПМФ, Нови Сад

3.

Теорија прстена

 

ПМФ, Нови Сад

4.

Теорија алгоритама

 

ПМФ, Нови Сад

Најзначајнији радови у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

S. Crvenković, I. Dolinka and V. Tasić, A locally finite variety of rings with an undecidable equational theory, Quarterly Journal of Mathematics (Oxford) 57 (2006), 297-307.

R51a

2.

S. Crvenković, I. Dolinka and Z. Esik, On equations for union-free regular languages, Information and Computation 164 (2001), 152-172.

R51a

3.

S. Crvenković and I. Dolinka, A variety with undecidable equational theory and solvable word problem, International Journal of Algebra and Computation 8 (1998), 625-630.

R51a

4.

S. Crvenković and V. Tasić, Decidability of semigroup identities in soluble groups, Journal of Group Theory 5 (2002), 107-118.

R51b

5.

S. Crvenković and I. Dolinka, On axioms for commutative regular equations without addition, Theoretical Computer Science 289 (2002), 531-551.

R51b

6.

S. Crvenković, I. Dolinka and Z. Esik, The variety of Kleene algebras with conversion is not finitely based, Theoretical Computer Science 230 (2000), 235-245

R51b

7.

S. Crvenković, I. Dolinka and N. Rukuc, Finite semigroups with few term operations, Journal of Pure and Applied Algebra 157 (2001), 205-214.

R51b

8.

S. Crvenković, I. Dolinka and N. Rukuc, The Berman conjecture is true for finite surjective semigroups and their inflations, Semigroup Forum 62 (2001), 103-114.

R52

9.

S. Crvenković, I. Dolinka and M. Vinčić, Involution semigroups are not globally determined, Semigroup Forum 62 (2001), 477-481.

R52

10.

S. Crvenković and I. Dolinka, Separability and decidability results for varieties of Jonsson dynamic algebras, Algebra Universalis 43 (2000), 79-97.

R52

11.

S. Crvenković and I. Dolinka, Finite semigroups with slowly growing p(n)-sequences, Algebra Universalis 43 (2000), 259-268.

R52

12.

S. Crvenković, I. Dolinka and Z. sik, A note on equations for commutative regular languages, Information Processing Letters 70 (2) (1999), 265-267.

R52

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

59 (AMS)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

23 (AMS)

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 2

Међународни

Усавршавања

1984-1985. IREX - САД

Други подаци које сматрате релевантним: