Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Снежана М. Илић

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004

Природно – математички факултет, Ниш

Математика

Докторат

1989

Природно – математички факултет, Скопље

Математичке науке

Диплома

1976

Филозофски факултет, Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Одабрана поглавља из алгебре

ПМФ, Ниш

 

2.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

M. S. Petković, Đ. Herceg, S. Ilić, Point estimation and some application to iterative methods, BIT 38 (1998), 112-126.

R51б

2.

M. S. Petković, S. Ilić, I. Petković, A posteriori error bound methods for the inclusion of polynomial zeros, Journal of Computational and Applied Mathematics (u štampi).

R51б

3.

D. Dimovski, B. Janeva, S. Ilić, Free (n,m)-groups, Communication in Algebra 19 (3) (1991), 965-979.

R52

4.

M.S.Petković, S.Ilić, S. Tričković, A family of simultaneous zero finding methods, Computers and Mathematics with Applications 34 (1997), 49-59.

R52

5.

M. S .Petković, Đ. Herceg, S. Ilić, Safe convergence of simultaneous methods for polynomial zeros, Numerical Algorithms 17 (1998), 313-332

R51б

6.

M. S. Petković,  Lj. D. Petković, S. Ilić, On the guaranteed convergence of Laguerre-like method, Computers and Mathematics with Applications 46 (2003), 239-251.

R52

7.

S. Ilić, L. Rančić, On a modification of the Ehrlich-Aberth method for simultaneous approximation of polynomial zeros, International Journal of Computer Mathematics 81 (4) (2004), 455-471.

R52

8.

M. S. Petković, S. Ilić, L. Rančić, The convergence of a family of parallel zero-finding methods, Computers and Mathematics with Applications 48 (2004), 455-467.

R52

9.

Đ. Čupona, S. Ilić, Free groupoids with xⁿ=x II, Novi Sad, J. of Math. 29 (1999), 147-154.

R61

10.

S. Ilić, B. Janeva, N. Celakoski, Free biassociative groupoids, Novi Sad, J. of Math. (2005), 15-23.

R61

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

 

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

8

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни     

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним