Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Богдановић М. Стојан

Звање

Редовни професор

Ужа научна област

Математичке науке, рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

1989

Економски факултет, Ниш

Математичке науке

Докторат

1980

Природно-математички факултет, Нови Сад

Математичке науке

Диплома

1968

Природно-математички факултет, Београд

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Методологија научно-истраживачког рада

ПМФ, Ниш

 

2.

Математичке методе у економији

 

Економски факултет, Ниш

3.

Методика наставе алгебре

 

Учитељски факултет, Врање

4.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

M. Ćirić, T. Petković i S. Bogdanović, Jezici i automati, Prosveta, Niš, 2000, IV+379 с.

R13

2.

J. Ignjatović, M. Ćirić  and S. Bogdanović, Determinization of fuzzy automata with member-ship values in complete residuated lattices, Information Sciences 178 (2008), 164–180.

R51a

3.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Fuzzy equivalence relations and their equivalence classes, Fuzzy Sets and Systems 158 (2007) 1295–1313.

R51a

4.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Uniform fuzzy relations and fuzzy functions, Fuzzy Sets and Systems (2008) doi: 10.1016/j.fss.2008.07.006.

R51a

5.

J. Ignjatović, M. Ćirić and S. Bogdanović, Fuzzy homomorphisms of algebras, Fuzzy Sets and Systems (2008) to appear.

R51a

6.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Unary algebras, semigroups and congruences on free semigroups, Theoretical Computer Science 324 (2004), 87-105.

R51b

7.

S. Bogdanović, M. Ćirić, P. Stanimirović and T. Petković, Linear equations and regularity conditions on semigroups, Semigroup Forum 69 (2004), 63-74.

R51b

8.

S. Bogdanović, M. Ćirić, T. Petković, B. Imreh and M. Steinby, Traps, cores, extensions and subdirect decompositions of unary algebras, Fundamenta Informaticae 34 (1999), 51-60.

R51b

9.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Minimal forbidden subwords, Information Processing Letters 92 (2004), 211-218.

R52

10.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, Characteristic semigroups of directable automata, M. Ito (ed.) et al., Developments in language theory, DLT 2002, Kyoto, Japan, 2002, Lecture Notes in Computer Science 2450 (2003), 417-427.

R52

11.

T. Petković, M. Ćirić and S. Bogdanović, On correspondences between unary algebras, automata, semigroups and congruences, Algebra Colloquium 13 (3) (2006), 495-506.

R52

12.

S. Bogdanović, M. Ćirić, B. Imreh, T. Petković and M. Steinby, On local properties of unary algebras, Algebra Colloquium 10:4 (2003), 461-478.

R52

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

272 (непотпуни подаци)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

58

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Редовни члан Српске академије образовања; стажист Украинске академије за технолошке науке; оснивач Нишке школе за Теорију полугрупа и аутомата; био је ментор 6 докторских дисертација, 9 магистарских теза и 3 специјалистичка рада; учествовао је на преко 100 научних конференција у земљи и иностранству; објавио је 4 монографије, 5 уџбеника и преко 200 научних радова, већи део у иностранству; објавио је 6 збирки поезије