Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Татјана Љ. Митровић

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Биотехнологија (Биолошке науке)

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно-математички факултет, Ниш

Биотехнологија

Докторат

2002

Биолошки факултет, Београд

Биолошке науке

Диплома

1992

Природно-математички факултет, Београд

Биолошке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Одабрана поглавља молекуларне биологије

ПМФ, Ниш

 

2.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

Митровић Т., (2007). Практикум из биохемија за студенте Биологије. Научна књига. Београд

 

2.

Митровић Т. (2003). Селективни амфотропни ретровирусни вектори за генску терапију тумора. Стручна књига. Београд

R13

3.

Boucquey, A., Vilhardt, F., Mitrović, T., Franco, D., Weber, A.,  and Horellou, P. (2005). Retroviral display of urokinase binding domain fused to amphotropic envelope protein. Biochemical and Biophysical Research Communications 331: 1485-1493.

R51b

4.

PavlovićS., Mitrović, T., Nikčević, G., Lazić, D., Glišin, V., and Popović, Z. (1999). The rat βbminy  - globin promoter: nuclear protein factors and erythroid specific induction of transcription. Cellular and Molecular Life Sciences 56: 871-881.

R51a

5.

Savković, S., Pavlović, S., Mitrović, T., Joksimović, M., Marjanović, J., Glišin, V., and Popović, Z. (1996). Molecular evidence for increased hematopoietic proliferation in spleen of the b/b laboratory rat. Experientia 52: 807-811.

R52

6.

Pavlović, S., Mitrović, T., Karan-Djurašković, T., and Nikčević, G. (2005). Characterization of transcription factor binding to –120 GATA motif of rat βbminy  - globin promoter. Acta Veterinaria 55: 347-356.

R52

7.

Pavlović, S., Kovačević-Grujić, N., and Mitrović, T. (2003). Identification and characterisation of rat β-DRE binding factors involved in erythroid-specific induction of transcription Acta Veterinaria 53: 67-76.

R52

8.

Pavlović, S., Mitrović, T., Nikčević, G., and Popović, Z. (1996). Nuclear extract from REL cells contains GATA-1 transcription factor. Acta Veterinaria 46: 173-184.

R52

9.

Pavlović, S., Mitrović, T., Zarić, J., and Popović, Z. (1996). Gajenje permanentnih sisarskih ćelija u kulturi. Jugoslovenska medicinska biohemija 15: 107-111.

R62

10.

Mitrović, T., Radulović,  S. (2005). Gene Therapy of Cancer. J. BUON 10: 167-173.

R62

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

14 (6 цитата + 8 аутоцитата)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

3 рада са SCI листе + 4 рада са SCIЕ листе

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     2

Међународни     2

Усавршавања

1. 2000 – 2001. Генска терапија солидних тумора (карцинома) (Institut d’hématologie, Hôpital Saint-Louis à Paris, Université PARIS VII – Denis Diderot, FraNce).

2. 2001. Генска терапија глиобластома и хепатоцелуларног карцинома (Hôpital Antoine-Béclère à Clamart, Institut Paris-Sud Cytokines, Université PARIS-SUD XI).

3. 2001. Апоптоза феталних и адултних ћелија јетре  (Hôpital Antoine-Béclère à Clamart, Institut Paris-Sud Cytokines, Université PARIS-SUD XI).

4. 2005. HIV-1 гени и хумани астроцити у генској терапији глиобластома (Faculté de Médecine Paris Sud à Le Kremlin Bicêtre, Institut Fédératif de Recherche Bicêtre, Université PARIS-SUD XI).

Други подаци које сматрате релевантним