Табела. 9.3 Компетентност наставника

 

Презиме, средње слово, име

Поповић Љ. Жарко

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Математичке науке

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Економски факултет, Ниш

Математичке науке

Докторат

2001

Природно-математички факултет, Ниш

Математичке науке

Диплома

1995

Филозофски факултет, Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијским програмима докторских студија

Р.Б.

Назив предмета

ВУ

Друга ВУ

1.

Теорија полугрупа и полупрстена

ПМФ, Ниш

 

2.

Математичке методе у економији

 

Економски факултет, Ниш

3.

 

 

 

Најзначајнији радови  у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 10 не више од 20)

1.

S. Bogdanović, M. Ćirić and Ž. Popović, Semilattice decompositions of semigroups revisited, Semigroup Forum  61 (2000), 263-276.

R51b

2.

M. Ćirić, Ž. Popović and S. Bogdanović, Effective subdirect decompositions of regular semigroups, Semigroup Forum  (2008), doi: 10.1007/s00233-008-9114-0 .

R51б

3.

M. Ćirić, S. Bogdanović and Ž. Popović, On nil-extensions of rectangular groups, Algebra Colloquium 6:2 (1999), 205-213.

R52

4.

Ž. Popović, S. Bogdanović, T. Petković and M. Ćirić,  Trapped automata, Publ. Math. Debrecen 60 (2002), No. 3-4, 661-677

R52

5.

Ž. Popović, S. Bogdanović and M. Ćirić, A note on semilattice decompositions of completely pi-regular semigroups, Novi Sad Journal of Mathematics 34:2 (2004), 167-174.

R61

6.

Ž. Popović and S. Radukić, Pareto optimality and externalities, Ekonomske teme 1-2 (2004), 111-118

R62

7.

Ž. Popović, S. Bogdanović, M. Ćirić and T. Petković, Generalized directable automata, in: M. Ito (ed.), Words, languages and combinatorics. III. World Scientific Publishing Co., Inc., River Edge, NJ, 2003, pp. 378-395.

R22

8.

Ž. Popović and S. Vasić, Mathematical models in analysis of Pareto optimality and externalities, The Challenges of the Information Society to Statistics and Mathematics in 21st century, Proceedings of International Scientific and Practical Conference, Institute of Mathematics and Informatics of the Bulgarian Academy of Science, Sofia, 2003, pp. 388-394.

R54

9.

Ž. Popović and S. Vasić, Traditional solutions to the externality problem, Scientific Proceedings of the Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering, II International Conference "Management and Engineering '03", Sofia, Bulgaria, Volume 2 (70) (2004), 284-286.

R54

10.

S. Bogdanović, M. Ćirić and Ž. Popović, Semigroups: Decomposition and Composition Theories, Springer (u štampi).

R11

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

9 (непотпуни подаци)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

4

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи     1

Међународни    

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним:

Освојио је награду за трећи најбољи рад саопштен на међународној научној конференцији студената докторских студија у области рачунарских наука - Conference of PhD Students in Computer Science, Сегедин, Мађарска, 2000 (у конкуренцији од преко 100 саопштених радова).