Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама- Прилог 10.2

 

 

Природно-математички факултет Универзитета у Нишу има сарадњу са многим другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународ-ним организацијама која се реализује углавном преко уговора о сарадњи на међу-универзитетском нивоу које је потписао Универзитет у Нишу.

Поред тих уговора, постоје и уговори о сарадњи које је Природно-математички факултет у Нишу потписао директно са другим институцијама, међу којима су:

 

 

Назив институције

Земља

Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Paris,

Laboratoire de Chimie Structurale Organique et Biologique

Француска

The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste

Италија

Central Michigan University (CMU)

 

САД

University of Szeged, Faculty of Science

 

Мађарска

University of Craiova, Faculty of Physics

 

Румунија

Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki

(ATEI OF THESSALONIKI), Department of Тourism Мanagement, Sindos Thessaloniki

Грчка

Cankaya University, Ankara

 

Турска

St.Cyril and Methodius University, Veliko Trnovo,

Faculty of Mathematics and Informatics

Бугарска

Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia

 

Бугарска

IAESTE

 

 

 

ПРИЛОГ: Уговори о сарадњи.