Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе) Прилог 6.1,

 

 

Студијски програм докторских студија Информатика по својој суштини и општим карактеристи-кама одговара великом броју студијских програма докторских студија у европском образовном про-стору, и овде смо издвојили три таква програма:

 

  1. UNIVERSITY OF SZEGED (HUNGARY)

FACULTY OF SCIENCE, INSTITUTE OF INFORMATICS

PhD PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE (INFORMATICS)

 

Линк: http://www.inf.u-szeged.hu/oktatas/starten.xml

http://www.inf.u-szeged.hu/oktatas/phd/starten.xml

 

Дајемо и линк на директоријум на овом CD, као и линк на главни документ у њему.

 

  1. CHARLES UNIVERSITY, PRAGUE

FACULTY OF MATHEMATICS AND PHYSICS

DOCTORAL STUDIES IN COMPUTER SCIENCE (INFORMATICS)

Линк: http://www.mff.cuni.cz/toISO-8859-2.en/studium/phd/pgds.htm

 

Дајемо и линк на директоријум на овом CD-у, као и линк на главни документ у њему.

 

  1. FREE UNIVERSITY OF BOZEN BOLZANO

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE

PhD PROGRAMME IN COMPUTER SCIENCE

 

Линк: http://www.unibz.it/inf/phdcs/index.html?LanguageID=EN

 

Дајемо и линк на директоријум на овом CD-у, као и линк на главни документ у њему.