Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима Прилог 6.2.

 

 

Студијски програм докторских студија Информатика урађен у складу са препорукама из документа Doctoral Programmes for The European Knowledge Society - Report on The EUA Doctoral Programmes Project, European University Association, 2005, у коме је извршена детаљна анализа програма докторских студија у Европи и дате основне смернице за њихово даље унапређење.