Правилник институције о оцени докторске дисертације-Прилог 8.2

 

Поступак пријаве теме и одбране докторске дисертације речулише се Правилником о ближим условима остваривања студија на докторским и специјалистичким академским студијама који је усвојио Природно-математички факултет Универзитета у Нишу.

 

Овде прилажемо:

1.      Правилник

2.      Одлуку о усвајању Правилника