Правилник о избору наставника Прилог 9.1(ако је затражена акредитација само студијског програма)

 

 

Поступак избора наставника и ментора за остваривање докторских студија на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу регулише се Правилником о критеријумима за рад наставника и ментора на докторским студијама.

 

Овде прилажемо:

1.       Правилник

2.       Одлуку о усвајању Правилника