Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду

 

НАПОМЕНА: За реализацију научних истраживања у области рачунарских наука на Природно-математичком факултету у Нишу, као и за извођење студијског програма докторских академских студија Информатика, није потребна крупнија опрема знатније вредности.

За реализацију научних истраживања и извођење свих облика наставе на овом студијском програму користи се стандардна рачунарска опрема не тако велике вредности: стони и преносиви рачунари, мултимедијални видео пројектори, штампачи и слично.

 

 

Назив опреме

Тип

 

Намена

1.

Стони рачунари

PC

Предавања, вежбе, индивидуални рад студената, припрема наставе

2.

Лаптоп рачунари

 

Предавања, вежбе, припрема наставе

3.

Мултимедијални видео пројектори

 

Извођење предавања и вежби

4.

Штампачи

LJ

Припрема наставног материјала

5.

e-Learning сервер, Web-сервер, e-mail сервер

 

Дистрибуција наставног материјала

6.

Рачунарска мрежа са 245 прикључака

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У табелу унети опрему коју установа поседује, као и опрему из других установа на основу уговора о сарадњи

Унети само податке о крупнијој опреми