Табела 10.2 Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад

 

 

Простор

Квадратура

Број просторија

 

 

ознака

 

Слушаонице

100

59,14

1

 

 

117

51,10

1

 

 

118

51,10

1

 

Учионице

201

32,60

1

 

 

210

32,60

1

 

Рачунарске лабораторије

2

12,35

1

 

 

3

62,41

1

 

 

115

51,10

1

 

 

114

29,00

1

 

Библиотекa и читаоница

6

52,80

1

 

Наставнички кабинети

204

15,70

1

 

 

208

15,70

1

 

 

209

16,40

1

 

Укупно:

 

482,00

 

У табели дати листу просторија које се користе за извођење студијског програма, наводећи и просторије које ће студенти докторских студија користити заједно са запосленима у установи.