Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета студијског програма докторских студија

 

Р.Б

Име и презиме

Звање

1.

Мирослав Ћирић

редовни професор

2.

Предраг Станимировић

редовни професор

3.

Милан Тасић

ванредни професор

4.

Александар Илић

студент докторских студија

5.

Ивана Мадић

студент докторских студија