Табела 7.1  Број студената који се уписује на дати студијски програм

 

Број студената који се уписује на дати студијски програм

15 по години

(45 за три године)

Број наставника (наставника и истраживача) који су ангажовани на реализацији студијског програма

18

Укупан број наставника у свим звањима у установи

81

Број наставника који могу да буду ментори на студијском програму

13

Укупан простор којим установа располаже према укупном броју студената који студирају у установи на свим студијским програмима

7562 м2

 

 

*Максимални број студената за који се програм докторских студија акредитује је број ментора x5  подељен бројем година трајања студијског програма.