Табела П.4 Листа особља високошколске установе укљученог у научноистраживачкие и уметничкоистраживачке пројекте

 

Р.Б.

Шифра пројекта

Име и презиме

Врста пројекта

 

 

 

Пројекти министарства

М

Д/В

 

 

 

Д/Ф

Д/И

Д/Т

Д/ЕФ

1

141008

Миодраг Радовић

+

 

 

 

 

 

2

141016

Љубиша Нешић

+

 

 

 

 

 

3

141016

Горан Ђорђевић

+

 

 

 

 

 

4

141025

Видосав Марковић

+

 

 

 

 

 

5

141025

Саша Гоцић

+

 

 

 

 

 

6

141025

Сузана Стаменковић

+

 

 

 

 

 

7

141029

Иван Манчев

+

 

 

 

 

 

8

141034

Александра Малуцков

+

 

 

 

 

 

9

141034

Ана Манчић

+

 

 

 

 

 

10

141034

Дејан Димитријевић

+

 

 

 

 

 

11

142015

Александра Павловић

+

 

 

 

 

 

12

142015

Биљана Арсић

+

 

 

 

 

 

13

142015

Гордана Милетић

+

 

 

 

 

 

14

142015

Данијела Костић

+

 

 

 

 

 

15

142015

Емилија Пецев

+

 

 

 

 

 

16

142015

Зора Граховац

+

 

 

 

 

 

17

142015

Ивана Рашић

+

 

 

 

 

 

18

142015

Мирјана Обрадовић

+

 

 

 

 

 

19

142015

Снежана Митић

+

 

 

 

 

 

20

142015

Снежана Тошић

+

 

 

 

 

 

21

142015

Тодор Пецев

+

 

 

 

 

 

22

142024

Александра Зарубица

+

 

 

 

 

 

23

142054

Јасна Урсић-Јанковић

+

 

 

 

 

 

24

142054

Александра Ђорђевић

+

 

 

 

 

 

25

142054

Весна Станков-Јовановић

+

 

 

 

 

 

26

142054

Виолета Митић

+

 

 

 

 

 

27

142054

Гордана Стојановић

+

 

 

 

 

 

28

142054

Иван Палић

+

 

 

 

 

 

29

142054

Небојша Симић

+

 

 

 

 

 

30

142054

Нико Радуловић

+

 

 

 

 

 

31

142054

Полина Рашић-Благојевић

+

 

 

 

 

 

32

142054

Радосав Палић

+

 

 

 

 

 

33

142054

Татјана Митровић

+

 

 

 

 

 

34

142069

Дејан Дулановић

+

 

 

 

 

 

35

142069

Драган Ђорђевић

+

 

 

 

 

 

36

142069

Маја Станковић

+

 

 

 

 

 

37

142069

Никола Николић

+

 

 

 

 

 

38

142069

Павле Премовић

+

 

 

 

 

 

39

142073

Биљана Арсић

+

 

 

 

 

 

40

143015

Владимир Ранђеловић

+

 

 

 

 

 

41

144003

Јасмина Ђорђевић

+

 

 

 

 

 

42

144003

Јелена Ранђеловић

+

 

 

 

 

 

43

144003

Јелена Манојловић

+

 

 

 

 

 

44

144003

Јелена Милошевић

+

 

 

 

 

 

45

144003

Владимир Ракочевић

+

 

 

 

 

 

46

144003

Горица Павловић

+

 

 

 

 

 

47

144003

Дејан Илић

+

 

 

 

 

 

48

144003

Дијана Мосић

+

 

 

 

 

 

49

144003

Драган Ђорђевић

+

 

 

 

 

 

50

144003

Драган Цветковић-Илић

+

 

 

 

 

 

51

144003

Иван Јовановић

+

 

 

 

 

 

52

144003

Ивана Милутиновић

+

 

 

 

 

 

53

144003

Исаило Дондић

+

 

 

 

 

 

54

144003

Лана Цветић

+

 

 

 

 

 

55

144003

Марија Јовановић

+

 

 

 

 

 

56

144003

Марија Крстић

+

 

 

 

 

 

57

144003

Марија Милошевић

+

 

 

 

 

 

58

144003

Маја Миливојевић

+

 

 

 

 

 

59

144003

Маја Василева

+

 

 

 

 

 

60

144003

Милица Глигоријевић

+

 

 

 

 

 

61

144003

Милош Милосављевић

+

 

 

 

 

 

62

144003

Миљана Јовановић

+

 

 

 

 

 

63

144003

Небојша Динчић

+

 

 

 

 

 

64

144003

Светлана Јанковић

+

 

 

 

 

 

65

144003

Снежана Живковић Златановић

+

 

 

 

 

 

66

144011

Јелена Игњатовић

+

 

 

 

 

 

67

144011

Љубиша Кочинац

+

 

 

 

 

 

68

144011

Владимир Павловић

+

 

 

 

 

 

69

144011

Горан Кљајић

+

 

 

 

 

 

70

144011

Иван Станковић

+

 

 

 

 

 

71

144011

Марко Миладиновић

+

 

 

 

 

 

72

144011

Марко Петковић

+

 

 

 

 

 

73

144011

Милан Башић

+

 

 

 

 

 

74

144011

Милан Тасић

+

 

 

 

 

 

75

144011

Мирослав Ћирић

+

 

 

 

 

 

76

144011

Предраг Кртолица

+

 

 

 

 

 

77

144011

Предраг Станимировић

+

 

 

 

 

 

78

144014

Јасмина Јекнић

+

 

 

 

 

 

79

144014

Љубиша Нешић

+

 

 

 

 

 

80

144014

Горан Ђорђевић

+

 

 

 

 

 

81

144014

Драгољуб Димитријевић

+

 

 

 

 

 

82

144015

Драган Стевановић

+

 

 

 

 

 

83

144024

Снежана Илић

+

 

 

 

 

 

84

144025

Александар Настић

+

 

 

 

 

 

85

144025

Биљана Поповић

+

 

 

 

 

 

86

144025

Милица Поповић

+

 

 

 

 

 

87

144025

Мирослав Ристић

+

 

 

 

 

 

88

144026

Марко Милошевић

+

 

 

 

 

 

89

144032

Љубица Велимировић

+

 

 

 

 

 

90

144032

Милан Златановић

+

 

 

 

 

 

91

144032

Мића Станковић

+

 

 

 

 

 

92

145035

Татјана Митровић

+

 

 

 

 

 

93

145068

Ружица Николић

+

 

 

 

 

 

94

145072

Јелена Јанићијевић

+

 

 

 

 

 

95

145072

Љубиша Ђорђевић

+

 

 

 

 

 

96

145072

Перица Васиљевић

+

 

 

 

 

 

97

145072

Татјана Митровић

+

 

 

 

 

 

98

146015

Љиљана Димитријевић

+

 

 

 

 

 

99

146015

Александар Радивојевић

+

 

 

 

 

 

100

146021

Милован Пуреновић

+

 

 

 

 

 

101

273009

Јелица Перовић

 

 

 

+

 

 

102

273009

Љиљана Костић-Стајковић

 

 

 

+

 

 

103

273009

Драган Гајић

 

 

 

+

 

 

104

273009

Зоран Павловић

 

 

 

+

 

 

105

273009

Лана Пантић

 

 

 

+

 

 

106

273009

Мирослав Николић

 

 

 

+

 

 

107

273009

Надежда Новаковић

 

 

 

+

 

 

108

273009

Предраг Димитријевић

 

 

 

+

 

 

109

273009

Радмила Стојиљковић

 

 

 

+

 

 

110

273009

Томислав Павловић

 

 

 

+

 

 

111

7042

Томислав Павловић

 

 

+

 

 

 

112

6725

Јелица Перовић

 

 

+

 

 

 

113

6725

Александар Бојић

 

 

+

 

 

 

114

6725

Данијела Бојић

 

 

+

 

 

 

115

6725

Татјана Анђелковић

 

 

+

 

 

 

116

6821

Милић Матовић

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија

Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод