Табела П.6 Листа установа у земљи и свету са којима високошколска институција сарађује

 

 

Назив институције

Земља

Врста сарадње

 1.  

Универзитет у Нишу, Електронски факултет

Србија

Менторства за израду магистарских теза и докторских дисертација.

Чланство у комисијама за израду магистарских теза и докторских дисертација.

DAAD пројекти, Tempus пројекти

 1.  

Универзитет у Нишу, Машински факултет

Србија

Извођење наставе на докторским студијама.

Чланство у комисијама за израду магистарских теза и докторских дисертација.

 1.  

Универзитет у Нишу,

Грађевинско-архитектонски факултет

Србија

Извођење наставе на докторским студијама.

Менторства за израду магистарских теза и докторских дисертација.

Чланство у комисијама за израду магистарских теза и докторских дисертација.

 1.  

Универзитет у Нишу, Економски факултет

Србија

Извођење наставе на докторским студијама.

Менторства за израду магистарских теза и докторских дисертација.

Чланство у комисијама за израду магистарских теза и докторских дисертација.

 1.  

Универзитет у Нишу,

Технолошки факултет у Лесковцу

Србија

Извођење наставе на докторским студијама.

Менторства за израду магистарских теза и докторских дисертација.

Чланство у комисијама за израду магистарских теза и докторских дисертација.

 1.  

Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду

Србија

Извођење наставе на докторским студијама.

Менторства за израду магистарских теза и докторских дисертација.

Чланство у комисијама за израду магистарских теза и докторских дисертација.

 1.  

Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању

 

Србија

Извођење наставе на докторским студијама.

 

 1.  

Универзитет у Новом Саду,

Природно-математички факултет

Србија

Извођење наставе на докторским студијама.

Чланство у комисијама за израду магистарских теза и докторских дисертација.

Пројекти МНТР, DAAD пројекти,

Tempus пројекти

 1.  

Универзитет у Београду, Математички факултет

Србија

Извођење наставе на докторским студијама.

Менторства за израду магистарских теза и докторских дисертација.

Чланство у комисијама за израду магистарских теза и докторских дисертација.

Пројекти МНТР, DAAD пројекти,
Tempus пројекти

 1.  

Универзитет у Београду, Физички факултет

Србија

Извођење наставе на докторским студијама

Мрежа SEENET-MTP

 1.  

Универзитет у Београду, Биолошки факултет

Србија

Tempus пројекти

 1.  

Математички институт САНУ у Београду

Србија

Извођење наставе на докторским студијама.

Чланство у комисијама за израду магистарских теза и докторских дисертација.

Пројекти МНТР, DAAD пројекти


 

 1.  

Институт за физику, Београд

 

 

Извођење наставе на докторским студијама.

Мрежа SEENET-MTP

 1.  

Факултет Информационих технологија у Београду

Србија

Менторства за израду магистарских теза и докторских дисертација.

Чланство у комисијама за израду магистарских теза и докторских дисертација.

 1.  

Универзитет у Крагујевцу,

Природно-математички факултет

Србија

Извођење наставе на докторским студијама

Чланство у комисијама за израду магистарских теза и докторских дисертација.

Мрежа SEENET-MTP, Tempus пројекти

 1.  

University of Melbourne

Аустралија

Чланство у комисијама за израду магистарских теза и докторских дисертација.

 1.  

Universita' Degli Studi Della Basilicata, Potenza, Facolta' di Scienze

Италија

Чланство у комисијама за израду магистарских теза и докторских дисертација.

 1.  

University of Turin, Faculty of Science

 

Италија

Tempus пројекти

 1.  

Universita Degli del Molise

 

Италија

 

 1.  

University of Szeged, Faculty of Science

Мађарска

Извођење наставе на докторским студијама.

Научна размена.

 1.  

Budapest University of Technology and Economics, Department of Mathematics

Мађарска

DAAD пројекти

 1.  

University of Debrecen, Faculty of Science

 

Мађарска

Tempus пројекти

 1.  

University of Turku, Department of Mathematics

 

Финска

Научна размена.

 1.  

University of Turku, Turku Center of Computer Science

 

Финска

Научна размена.

 1.  

University of Jyvaskyla, Faculty of Science

 

Финска

Tempus пројекти

 1.  

Lappeenranta University of Technology,
Department of Information Technology

Финска

Tempus пројекти

 1.  

University of Joensuu, Faculty of Education

 

Финска

Tempus пројекти

 1.  

Technical University of Dresden

Faculty of Computer Science

Немачка

DAAD-МНТР пројекти,

Научна размена.

 1.  

University of Leipzig, Institute of Informatics

 

Немачка

DAAD-МНТР пројекти,

Научна размена.

 1.  

University of Duisburg-Essen, Institute of Mathematics

 

Немачка

DAAD пројекти

 1.  

Humboldt University Berlin,

Department of Computer Science

Немачка

DAAD пројекти

 1.  

Free University of Berlin,

Department of Mathematics and Computer Science

Немачка

DAAD пројекти

 1.  

Technical University of Berlin,

Department of Mathematics

Немачка

DAAD пројекти

 1.  

University of Dortmund,

Department of Computer Science

Немачка

Tempus пројекти

 1.  

University of Oviedo, Department of Mathematics  

 

Шпанија

Tempus пројекти,

Научна размена.

 1.  

Complutense University, Faculty of Biology

 

Шпанија

Tempus пројекти


 

 1.  

National Centre for Scientific Research, Madrid, Department of Food Science and Technology, Murcia

Шпанија

FP7 пројекат

 1.  

Matej Bel University, Banska Bystrica,

Faculty of Science

Словачка

Tempus пројекти,

Научна размена.

 1.  

Bulgarian Academy of Sciences

Institute of Mathematics and Informatics

Бугарска

DAAD пројекти, Tempus пројекти

 1.  

Bulgarian Academy of Sciences

Institute of Information Technologies

Бугарска

CEEPUS пројекат

Извођење наставе на докторским студијама.

 1.  

Bulgarian Academy of Sciences

Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry

Бугарска

FP7 пројекат

 1.  

Sofia University St.Kliment Ohridski

Faculty of Mathematics and Informatics

Бугарска

DAAD пројекти, CEEPUS пројекти,

Извођење наставе на докторским студијама.

 1.  

Paissi Hilendarski Unviersity of Plovdiv

Faculty of Mathematics and Informatics

Бугарска

DAAD пројекти, CEEPUS пројекти

Извођење наставе на докторским студијама.

 1.  

South-West University Blagoevgrad, Faculty of Science

 

Бугарска

DAAD пројекти

 1.  

Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia

Бугарска

Мрежа SEENET-MTP

 1.  

St.Cyril and Methodius University, Skopje,

Faculty of Sciences and Mathematics

Македонија

DAAD пројекти

FP7 пројекат

 1.  

St.Cyril and Methodius University, Skopje,

Faculty of Electrical Engineering

Македонија

DAAD пројекти,

CEEPUS пројекти

 1.  

St.Cyril and Methodius University, Skopje,

Faculty of Technology and Metallurgy

Македонија

DAAD пројекти

 1.  

University of Ljubljana, Faculty of Education

 

Словенија

Tempus пројекти

 1.  

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty

 

Словенија

CEEPUS пројекти

 1.  

University of Primorska, Koper, Faculty of Mathematics, Sciences and Information Technologies

Словенија

Извођење наставе на докторским студијама.

Научна размена.

 1.  

University of Zagreb, Faculty of Science

 

Хрватска

Мрежа SEENET-MTP

DAAD пројекти

 1.  

University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering

 

Хрватска

DAAD пројекти

 1.  

National Institute for Physics and Nuclear Engineering, Bucharest, Department of Theoretical Physics

Румунија

Мрежа SEENET-MTP

 1.  

Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca,

Department of Mathematics

Румунија

DAAD пројекти,

 1.  

University of Craiova, Faculty of Physics

Румунија

Мрежа SEENET-MTP

 1.  

West University of Timisoara, Faculty of Physics

Румунија

Мрежа SEENET-MTP

 1.  

Aristotle University of Thessaloniki,

Section of Nuclear and Particle Physics

Грчка

Мрежа SEENET-MTP

 1.  

Aristotle University of Thessaloniki,

School of Engineering

Грчка

Мрежа SEENET-MTP

 1.  

Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki (ATEI OF THESSALONIKI), Department of tourism management, Sindos Thessaloniki

Грчка

Практична обука студената

 1.  

Cankaya University, Ankara

 

Турска

Мрежа SEENET-MTP

 1.  

Bogazici University, Istanbul, Department of Physics

 

Турска

Мрежа SEENET-MTP


 

 1.  

Central Michigan University (CMU)

 

САД

Практична обука студената

 1.  

Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Paris,

Laboratoire de Chimie Structurale Organique

et Biologique

Француска

Извођење наставе на докторским студијама.

Научна размена.

 1.  

University of Nice-Sophia Antipolis (UNSA), Faculty of Sciences, Department for Life Science

Француска

Tempus пројекти

 1.  

National Institute for Agricultural research, Paris,  Joint research unit: Science for Oenology”, Montpellier

Француска

FP7 пројекат

 1.  

IAESTE

 

Размена студената