Табела П.7 Листа наставника у сталном радном односу који су били ментори у изради  доктората

 

Р.Б.

 

Презиме, средње слово, име

Научна или уметничка област-и којима се наставник бави

Број докторских дисертација у којима је наставник био ментор

Установа или установе у којима су одбрањене докторске дисертације

1

 

Ђорђевић С. Драган

Математичке науке

1

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

2

 

Ракочевић Р. Владимир

Математичке науке

4

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

 

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

3

 

Јанковић В. Светлана

Математичке науке

1

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

4

 

Поповић Ч. Биљана

Математичке науке

1

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

5

 

Кочинац Д. Љубиша

Математичке науке

3

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

 

Природно-математички факултет, Универзитет у Скопљу

 

Универзитет у Источном Сарајеву

 

6

 

Станимировић С. Предраг

Рачунарске

 науке

 

Математичке науке

4

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

7

 

Ћирић Д. Мирослав

Рачунарске

 науке

 

Математичке науке

3

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

 

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

8

 

Стевановић П. Драган

Рачунарске

 науке

 

Математичке науке

1

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

9

 

Палић М. Радосав

Хемијске науке

7

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

 

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

10

 

Премовић И. Павле

Хемијске науке

5

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

 

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

11

 

Перовић М. Јелица

Хемијске науке

2

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

12

 

Пуреновић M. Милован

Хемијске науке

3

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

13

 

Радовановић Ц. Блага

Хемијске науке

2

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

14

 

Стојановић С. Гордана

Хемијске науке

3

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

15

 

Милетић Ж. Гордана

Хемијске науке

1

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

16

 

Николић С. Ружица

Хемијске науке

1

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

17

 

Митић С. Снежана

Хемијске науке

2

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

 

 

 

Укупно:

44

 

*Ову табелу попуњавају установе које акредитују докторске студије а које раније нису имале докторате из дате области