Име, средње слово, презиме

Биљана Ч. Поповић

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно – математички факултет, Универзитет у Нишу, од 20.03.1979.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2003

Природно – математички факултет, Ниш

Математика

Докторат

1990

Математички факултет, Београд

Математичке науке

Специјализација

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

1976

Филозофски факултет, Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Математичка статистика

Математика, Информатика –

Основне академске студије

2

2.

Мултиваријациона анализа

Примењена математика – Дипломске академске студије

3

3.

Временски низови

Примењена математика – Дипломске академске студије

3

 

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.        

B. Popović (1984), One prediction of autoregressive time series, Matematički vesnik 36,  76-81

2.        

B. Popović (1993), Estimation of parameters of RCA with exponential marginals, Publications de l’Institut Mathematique, tome 54(68), 135-143

3.        

B. Popović (1995), Prediction and interpolation of the first order RC autoregression, Facta Universitatis, Ser. Math. Inf. 10, 133-141

4.        

B. Popović (1996), The first order RC autoregressive time series, Scientific Review, Ser. Science and Engineering, 21-22, 131-136

5.        

B. Popović (1998), The likelihood functions of some autoregressive time series, Integral Transforms and Special Functions, Vol. 6, No. 1-4, 289-294

6.        

B. Popović, M. Ristić (1999), Maximum likelihood estimation for the FAREX(1) model, FILOMAT, 13, 149-155

7.        

B. Popović, M. Ristić (2000), GAREX(2) models: existence and possibilities, Mathematica Balkanica 1-2, 145-160

8.        

M. Ristić, B. Popović (2000), A new uniform AR(1) time series model (NUAR(1)), Publications de L’Institut Mathematique, tome 68 (82), 145-152

9.        

M. Ristić, B. Popović (2000), Parameter estimation for uniform autoregressive processes, Novi Sad Journal of Mathematics, Vol.30, No.1, 89-95

10.     

M. Ristić, B. Popović (2001), Estimation in uniform minification processes and their transformations, Matematički vesnik, 53, 29-35

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

5

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи  1

Међународни   1

Усавршавања

2

Други подаци које сматрате релевантним