Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово и презиме

Бранимир Т. Тодоровић

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу

01.10.2007. god.

Ужа научна односно уметничка област

Информатика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно-математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

2005

Електротехнички факултет у Београд

Информатика

Магистратура

2000

Електронски факултат у Нишу

Информатика

Диплома

1991

Електронски факултат у Нишу

Рачунарство и информатика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Увод у објектни-оријентисано програмирање

Основне - Информатика

3

2.

Примена рачунара у биологији

Основне – Биологија

2

3.

Интелигентни системи

Дипломске - Информатика

2

4.

Развој софтвера

Дипломске - Информатика

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

   1.   

Todorović, B., Stanković, M., Moraga, C., “Extended Kalman Filter trained Recurrent Radial Basis Function Network in Nonlinear System Identification,” Lecture Notes In Computer Science,  pp 819-824, August 2002, ISBN:3-540-44074-7

   2.   

Trajković, S., Stanković, M., Todorović, B., “Estimation of FAO Blaney-Cridle b Factor by RBF Networks”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, Jul/Aug., vol. 126, No. 4, pp 268-271, 2000, ISSN 0733-9437/00/0004-0268-0270

   3.   

Trajković, S., Todorović, B., and Stanković, M., “Forecasting of Reference Evapotranspirationn by Artificial Neural Networks”, Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 129(6), 454-457, 2003. ISSN 0733-9437/2003/6-454-457

   4.   

Todorović, B., Stanković, M., Moraga C., “On-line Adaptation of Radial Basis Function Networks using the Extended Kalman Filter, in Machine Intelligence: Quo Vadis?, Sinčák, P., Vaščák, J. and Hirota eds, Advances in Fuzzy Systems-Applications and Theory -Vol. 21, World Scientific, pp 73-92, 2004, ISBN 981-238-751-X

   5.   

Todorović, B., Stanković, M., Moraga C., “Extended Kalman Filter Based Adaptation of Time-varying Recurrent Radial Basis Function Networks Structure”, in Machine Intelligence: Quo Vadis?, Sinčák, P., Vaščák, J. and Hirota eds., Advances in Fuzzy Systems-Applications and Theory -Vol. 21, World Scientific, pp 115-124, 2004, ISBN 981-238-751-X

   6.   

Todorović, B., Stanković, M., Moraga C., “Nonlinear Bayesian Estimatin of Recurrent Neural Networks”, in Proc. of IEEE 4th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications ISDA 2004, Budapest, Hungary, August 26-28, pp. 855-860, 2004, ISBN 963-7154-30-2

   7.   

Todorović, B., Stanković, M., Moraga, C.: “On-line Learning in Recurrent Neural Networks using Nonlinear Kalman Filters,” in Proc. of ISSPIT 2003, Darmstadt, Germany, December 2003, ISBN 0-7803-8293-5

   8.   

Todorović-Zarkula, S., Todorović B., Stanković, M., Pavlović, M., “Extended kalman filter in blind separation of nonstationary signals”, Proceedings of EUSIPCO-2004, 12th European Signal Processing Conference, September 6-10, 2004,Vienna, Austria, ISBN 3-200-00165-8

   9.   

Todorović-Zarkula, S., Todorović, B., Stanković, M., Moraga, C., “Convolutive Blind Separation of Nonstationary Signals Using the Extended Kalman Filter, in Proc. of International Conference on Signal Processing ‘2003, September 24-26, 2003, Canakkale, Turkiye, ISSN 1304-2386, Vol. 1, No. 2, pp. 203-206

10.   

Trajković, S., Todorović, B., and Stanković, M., “Estimating maximum discharge in the irrigation system. Part I: The ANN-based module of estimating reference evapotranspiration”, 4th International workshop on Research on Irrigation and Drainage, p. 133-140, Macedonian national ICID committee on irrigation and drainage, Skopje, Macedonia, March 24, 2004

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи:  3

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним