Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Име, средње слово, презиме

Ђорђе Р. Ђорђевић

Звање

Редовни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Грађевинско-архитектонски факултет

у Нишу, од  1975. год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004

Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш

Рачунарске науке

Докторат

1997

Филозофски факултет, Ниш

Рачунарске науке

Магистратура

1983

Електронски факултет, Ниш

Рачунарске науке

Диплома

1971

Електронски факултет, Ниш

Рачунарске науке

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Увод у софтверско инжењерство

Информатика – основне  студије

2

2.

Напредни курс из рачунарске графике

Информатика - дипломске студије

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

G. V. Milovanović and Đ. R. Đorđević, Numerical Methods in Computational Engineering, University of Niš, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Niš, 2007.

2.

N. Marković, J. Džunić, Đ. Đorđević and G. Gruber, System for central monitoring, control, data acquisition, and automatic regulation for ARWQM, Facta Universitatis (Niš), Series Architecture and Civil Engineering 5 (2007),  95-105.

3.

D. Hartmann, Đ. Đorđević and M. Gocić, Grundlagen der Ingenieur-informatik, University of Niš, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Niš, 2006.

4.

L. Đorđević , Đ. Đorđević and V. Milićević, On generalization of multivariable harmonic polynomials,  Facta Universitatis (Niš), Series Mechanics, Automatic Control and Robotics 4 (2004), 121-132.

5.

L. Đorđević, D. Savić and Đ. Đorđević, Addition formulas for multivariate hypergeometric polynomials. Novi Sad J. Math. 30 (2000), 31-39.

6.

Z. Stajić, P. Rančić, B. Tošić and Đ. Đorđević, Quasi-stationary analysis of star and polygonal linear grounding structures, COMPEL – International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 14 (1995), 319-323.

7.

P. Rančić, L. Stefanović and Đ. Đorđević, An improved linear grounding system analysis in two-layer earth, IEEE Trans. Magnetics 32 (1996) 5179-5187.

8.

P. Rančić, Z. Stajić, Đ. Đorđević and B. Tošić, Analysis of linear ground electrode placed in vertical three-layer earth, IEEE Trans. Magnetics 32(1996), 1505-1508.

9.

L. Đorđević, Đ. Đorđević and Z. Ilić, A remark on convolution polynomialsFilomat (Niš) 9:3 (1995), 639-646.

10.

P. Rančić, L. Stefanović and Đ. Đorđević, A new model of the vertical ground rod in two-layer earth, IEEE Trans. Magnetics 28 (1992), 1497-1500.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

17 (непотпуни подаци)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

4

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи       1

Међународни         2

Усавршавања

George Washington University, (Fulbright fellowship), academic year 1983/84; Specialization in Computer Graphics

Други подаци које сматрате релевантним:  Гостујући професор на универзитетима у Бохуму, Гисену и Вајмару, и техничким универзитетима у Дрездену и Грацу.