Име, средње слово, презиме

Драгана С. Цветковић Илић

Звање

Ванредни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно математички факултет, Универзитет у Нишу, од 01.12.1999.

Ужа научна односно уметничка област

Математика, Математичка анализа

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно математички факултет, Ниш

Математика

Докторат

2004

Природно математички факултет, Ниш

Математичке науке

Специјализација

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

1999

Природно математички факултет, Ниш

Рачунарство и информатика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Увод у нумеричку анализу

Математика, Информатика

Основне академске студије

2

2.

Коначно димензионални векторски простори

Математика Основне академске студије

2

3.

Уопштени инверзи

Математика, Примењена математика Дипломске академске студије

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.        

J.J. Koliha, D.S. Djordjević and D.S. Cvetković-Ilić, Moore-Penrose inverse in rings with involution, Linear Algebra Appl., 426(2-3), (2007), 271-371.

2.        

D. S. Cvetković, Dragan S. Đorđević, Vladimir Rakočević, Schur complement in C*- algebras, Mathematische Nachrichten, 278 (7-8) (2005), 808-814.

3.        

D. S. Cvetković-Ilić, D. Alegra , J.J. Koliha,Positive and real-positive solutions to the equation axa*=c in C*-algebra, Linear & Multilinear algebra, 55(6), (2007), 535 543.

4.        

D. S. Cvetkovic-Ilic, Robin Harte, On the algebraic closure in rings, Proc. Amer. Math. Soc. 9135, (2007), 3561-3569.

5.        

D. S. Cvetković, A note on the problem of N. Thome and Y. Wei, Applied Mathematics and Computations, 166 (1) (2005), 233-236.

6.        

D. S. Cvetkovic-Ilic, Dragan S. Djordjević and Yimin Wei, Additive results for the generalized Drazin inverse in a Banach algebra., Linear Algebra Appl. 418 (2006), 53-61.

7.        

D. S. Cvetković-Ilić, Jianbiao Chen, Zhaoliang Xu, Explicit representations of the Drazin inverse of block matrix and modified matrix, Linear & Multilinear algebra, (to appear)

8.        

D. S. Cvetković, Generalized inverses and a block-rank equation, Publicationes Mathematicae Debrecen, 66 (3-4) (2005), 417-426.

9.        

D. S. Cvetković-Ilić, Group Homomorphism h_i such that h_1(x_1)h_n(x_n) = y is Solvable, Appl. Math. Letters (to appear).

10.     

D.S. Cvetković-Ilić, The reflexive solutions of the matrix equation AXB=C, Comp. Math. Appl. 51 (2006), 897-902.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

12

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1

Међународни

Усавршавања

ICTP, Trieste, Italy

 

Други подаци које сматрате релевантним