Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово и презиме

Драган П. Стевановић

Звање

Редовни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу, од

1.9.1998.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Природно-математички факултет, Ниш

Информатика

Докторат

2000.

Природно-математички факултет, Ниш

Математика

Магистратура

1998.

Филозофски факултет, Ниш

Математика

Диплома

1996.

Филозофски факултет, Ниш

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Дискретна структуре II

Основне - Информатика

2

2.

Интерактивно програмирање

Основне - Информатика

2

2.

Комбинаторика и теорија графова

Дипломске Информатика

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

D. Stevanović, When is NEPS of graphs connected?, Linear Algebra Appl. 301 (1999), 137-144

  1.  

D. Stevanović, When can the components of NEPS be almost cospectral?, Linear Algebra Appl. 311 (2000), 35-44

  1.  

D. Stevanović, Hosoya polynomial of composite graphs, Discrete Math. 235 (2001), 237-244

  1.  

D. Stevanović, On the components of NEPS of connected bipartite graphs, Linear Algebra Appl. 356 (2002), 67-78

  1.  

D. Stevanović, Bounding the largest eigenvalue of trees in terms of the largest vertex degree, Linear Algebra Appl. 360 (2003), 35-42

  1.  

A. Dress, D. Stevanović, Hoffman-type identities, Appl. Math. Letters 16 (2003), 297-302

  1.  

J. Koolen, V. Moulton, D. Stevanović, The structure of spherical graphs, Eur. J. Comb. 25 (2004), 299-310

  1.  

D. Stevanović, The largest eigenvalue of nonregular graphs, J. Combin. Theory, Ser. B 91 (2004), 143-146

  1.  

D. Stevanović, Energy and NEPS of graphs, Linear Multilinear Algebra 53 (2005), 67-74

  1.  

V. Brankov, P. Hansen, D. Stevanović, Automated upper bounds on the largest Laplacian eigenvalue, Linear Algebra Appl. 414 (2006), 407-424

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

28

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

17 SCI + 10 SCIE

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1

Међународни

Усавршавања

Истраживачке посете универзитетима у Билефелду (Немачка), Бриселу (Белгија), Монтреалу (Канада), Рио де Жанеиру (Бразил), Rutgers (САД), Тилбургу (Холандија)

Други подаци које сматрате релевантним

Предавања по позиву на радној конференцији (workshop) из теорије графова и матрица у Пало Алто, Калифорнија и на радној конференцији из примена теорије графова у биоинформатици у Шангају, Кина