Име, средње слово, презиме

Душан М. Ћирић

Звање

Ванредни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно математички факултет, Универзитет у Нишу, од 21.10.1971.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

1987

Природно математички факултет,

Универзитет у Нишу

Математика

Докторат

1981

Природно математички факултет,

Универзитет у Београду

Математика

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1974

Природно математички факултет,

Универзитет у Београду

Математика

Диплома

1971

Природно математички факултет,

Универзитет у Београду

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Дискретне структуре

Математика, Информатика
Основне академске студије

2

2.

Математичка анализа 1

Математика, Информатика
Основне академске студије

3

3.

Математичка анализа 2

Математика, Информатика
Основне академске студије

3

4.

Историја и филозофија математике

Математика Основне академске студије

3

5.

Математика у биологији

Биологија Основне академске студије

2

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Ćirić D., Dimension of bitopological spaces, Math. Balcanica 4.18.(1974) 41-49.

  1.  

Ћирић Д., Аксиоме сепарације у битополошким просторима, Мат.весн.11(26) 1976, 10-21.

  1.  

Ćirić D., On the category of ordered groups, Math. Balcanica 7.,6.,(1977) 41-49.

  1.  

Ћирић Д., О једној класи абелових група, Мат. весн.,4(17)32.,1980.417-424.

  1.  

Ćirić D., . Mijajlović, Topologies on Classes, Math. Balcanica, New ser. Vol.4.1990,

10-16.

  1.  

Ćirić D., . Mijajlović, Class spaces, Math. Balcanica, New ser. Vol.6.1992

  1.  

Ćirić D., . Mijajlović, Dimension of Class spaces, Int. conf. of Algebra, Logic and Discrete Math.,Filomat 9:3(1995)pp.823-831.

  1.  

Ćirić D., . Mijajlović, Covering dimension of Class spaces, Facta Univ.Ser. Math.and Inf.1996.

  1.  

Ćirić D., On types of sets in topological class spaces, Scientific Review., No 19-20,(1996) pp 119-125.

  1.  

Ćirić L., Ćirić D., On the foudation of physics based on topological spaces: Hilberts sixth problem, invited lecture, VI Serbian-Bulgarian Astronomical Conference 7-11 may 2008 Beograd Serbia.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 0

Међународни 0

Усавршавања

University of California Berkeley, USA,

University of Texas, Austin USA, University of Athenes, Greece.

Други подаци које сматрате релевантним:

Имам монографију и уџбеник.