Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Jeлена М. Игњатовић

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу,

од  01.12.1999. год.

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2007

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарске науке

Докторат

2007

Природно-математички факултет, Ниш

Рачунарске науке

Магистратура

2000

Природно-математички факултет, Ниш

Математичке науке

Диплома

1997

Филозофски факултет, Ниш

Математичке науке

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Структуре података и алгоритми

Информатика, основне студије

3

2.

Електронско издаваштво

Информатика, основне студије

2

3.

Криптографски алгоритми

Информатика, дипломске студије

2

4.

Основе информатике

Биологија, основне студије

2

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

M. Ćirić, S. Bogdanović and J. Kovačević, Direct sum decomposition of quasi- ordered sets and their applications, Filomat (Niš) 12:1 (1998), 65-82.

2.

J. Kovačević, M. Ćirić, T. Petković and S. Bogdanović, Decompositions of automata and reversible states, Publ. Math. Debrecen 60 (3-4) (2002), 587-602.

3.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Fuzzy equivalence relations and their equivalence classes, Fuzzy Sets and Systems 158 (2007) 1295–1313.

4.

M. Ćirić, A. Stamenković, J. Ignjatović and T. Petković, Factorization of fuzzy automata, in: E. Csuhaj-Varjú and Z. Ésik (Eds.): FCT 2007, Lecture Notes in Computer Science 4639 (2007), 213–225.

5.

J. Ignjatović, M. Ćirić  and S. Bogdanović, Determinization of fuzzy automata with member-ship values in complete residuated lattices, Information Sciences 178 (2008), 164–180.

6.

M. Ćirić, J. Ignjatović and S. Bogdanović, Uniform fuzzy relations and fuzzy functions, Fuzzy Sets and Systems (2008), doi: 10.1016/j.fss.2008.07.006.

7.

J. Ignjatović, M. Ćirić and S. Bogdanović, Fuzzy homomorphisms of algebras, Fuzzy Sets and Systems (2008), to appear.

8.

J. Ignjatović, M. Ćirić, S. Bogdanović and T. Petković, Myhill-Nerode type theory for fuzzy languages and automata, Fuzzy Sets and Systems (to appear)

9.

J. Ignjatović and M. Ćirić, Formal power series and regular operations on fuzzy and crisp languages, Information Sciences (to appear)

10.

M. Ćirić, A. Stamenković, J. Ignjatović and T. Petković, Fuzzy relation equations and reduction of fuzzy automata, Journal of Computer and System Sciences (to appear)

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

11 (непотпуни подаци)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

9

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи       1

Међународни         2

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Освојила је награду за други најбољи рад саопштен на међународној научној конференцији студената докторских студија у области рачунарских наука - Conference of PhD Students in Computer Science, Сегедин, Мађарска, 2000 (у конкуренцији од преко 100 саопштених радова).