Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Јован Д Мадић

Звање

Ванредни професор

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу,

од  01.10.1973.год

Ужа научна односно уметничка област

Рачунарске науке (информатика)

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004

ПМФ, Ниш

Информатика

Докторат

1988

Филозофски факултет Ниш

Нумеричка математика и информатика

Магистратура

1981

ПМФ, Београд

Информатика

Диплома

1971

ПМФ, Београд

Математика и информатика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета   

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Увод у програмирање

Основне студије – информатика

3

2.

Увод у програмирање

Основне студије – математика

2

3.

Методика наставе информатике

Основне студије -информатика

3

4.

Програмирање

Основне студије – физика

2

5.

Рачунарска графика

Дипломске студије - физика и информатика

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

M. Stanković, J. Madić and P. Stanimirović, Addition,subtraction and multiplication of sequences of fractions by means of residue arithmetic and mathematical spectra, Mathematica Balkanica 11 (1997), Fasc 1-2, 11-23.

  1.  

J. Madić and V. Veličković, Evaluation of polynomials by means of mathematical spectra, Filomat (Niš), prihvaćen za publikaciju.

  1.  

Ј. Мадић , Растављање полинома на факторе применом математичких спектара, Рачунарство у науци и образовању, Београд, том I, бр.2/4 (1987), 75-80.

  1.  

М. Stanković, J. Madić  and P. Stanimirović, Interpreter for application of mathematical spectra, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, Serija matematika, 6:2(1992), 291-298.

  1.  

J. Madić  and P. Stanimirović, Solving problems of linear equations of mathematical spectra, Mathematica Moravica 1 (1997), 51-56.

  1.  

Ј. Madić, Division of mathematical spectra and its application, Proceedings of  VI Conference on Applied mathematics, Tara - Beograd, 1988, pp. 113-120.

  1.  

M. Stanković, J. Madić  and P. Stanimirović, Interpreter for application of mathematical spectra, Proceedings of the VI Conference on Logic and Computer  Science, Novi Sad, 1992, pp. 149-150.

  1.  

Ј. Madić and P. Stanimirović, Mathematical spectra and finite-segment p-adic number systems, Proceedings of the Mathematical  Conference in Priština, 1994, pp. 145-193.

  1.  

Ј. Мадић, Конструкција интерпретатора за програмски језик PJ/I , Магистарска теза, Природно-математички факултет, Београд, 1981.

  1.  

Ј. Мадић, Прилог теорији и примени математичких спектара, Докторска дисертација, Филозофски факултет, Ниш, 1988.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи       

Међународни         

Усавршавања

Студијски боравак у Риги, Латвија, 1990.

Други подаци које сматрате релевантним

Учешће на 3 пројекта у ранијем периоду