Име, средње слово, презиме

Љубица C. Велимировић

Звање

Ванредни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно математички факултет, Универзитет у Нишу, од 21.11.1998.

Ужа научна односно уметничка област

Геометрија

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2003

Природно математички факултет, Ниш

Геометрија

Докторат

1998

Математички факултет, Београд

Математика

Специјализација

 

 

 

Магистратура

 

 

 

Диплома

1979

Филозофски факултет, Ниш

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Nазив предмета

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Аналитичка геометрија

Математика, Информатика

Основне академске студије

2

2.

Диференцијална геометрија

Математика Дипломске академске студије

3

3.

Геометрија

Географија Основне академске студије

2

 

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Lj. Velimirović (1997), Beskonechno malye izgibaniya torobraznoi poverhnosti vrashcheniya s mnogougol'nim meridianom, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat. 9, 3-7.

  1.  

Lj. Velimirović (1998), A new proof of theorem of Belov, Publ. Inst. Math. (Beograd) (N.S.) 63(77), 102-115.

  1.  

Minčić S., Velimirović L. S. (1998), O podprostranstvah obob. rimanova prostranstva, Siberian Mathematical Journal, Dep. v VINITI No.3472-V 98.

  1.  

Lj. Velimirović, G. Radivojević, D. Kostić (1998), Analysis of hyperbolic paraboloids at small deformations, Facta Universitatis - Series Archicture and Civil Engineering, vol. 1. No. 5.

  1.  

Lj. Velimirović (1999), On variation of the volume under infinitesimal bending of a closed rotational surface, Novi Sad J. Math. vol. 29, No. 3, 377-386.

  1.  

Lj. Velimirović (2001), Change of geometric magnitudes under infinitesimal bending, Facta Universitatis - Series: Mechanics, Automatic Control and Robotics Vol.3, No 11, 135-148.

  1.  

Lj. S. Velimirović, S. M. Minčić (2004), Infinitesimal bending of a subspace of a generalized Riemannian space, Tensor, N. S., No. 3, 212-224

  1.  

Lj. S. Velimirović, S. M. Minčić, M. S. Stanković (2002), Infinitesimal Deformations of Curvature Tensors at Non-Symmetric Affine Connection Space, Matematički vesnik 54, 219-226

  1.  

M. S. Stanković, S. M. Minčić, Lj. S. Velimirović (2004), On equitorsion holomorphically projective mappings of generalised Kahlerian spaces, Czechoslovak Mathematical Journal, 54 (129), 701-715

  1.  

S. M. Minčić ,Lj. S. Velimirović Derivational formulas of a submanifold of a generalized Riemannian spaces , Novi Sad J. Math. vol. 36, No. 2, 2006.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

8

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

3

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним:

Аутор 4 уџбеника, 35 радова, 38 саопштења на конференцијама